top of page

BİLGİYİ DOĞRU ANLAMANIN YÖNTEMİ AKIL YÜRÜTME

Güncelleme tarihi: 21 Mar 2022


Özet: Bilgi tek çeşit değildir bilginin birden çok çeşitleri vardır bilgiye ulaşmamak için sağlam bir araştırma yapmak gerekiyor. bununla birlikte bilgiyi elde etmek için iyi niyet prensibine her zaman sahip olmamız gerekiyor var olan bir bilgi algılayan zihin olan bizler doğru bir şekilde anlamamız için akıl yürütme yöntemlerine (mantık) bilgisine sahip olmamız gerekmektedir.


Klasik mantık doğru fikrin ölçüsü için bu yazımıza bakabilirsiniz


Bilgi kısaca algılayan özne ile algılanan nesne arasındaki ilişkiden ortaya çıkan ürün olarak tanımlanabilir. Bilgi türleri de özne ile nesle arasındaki bağın kurulduğu alanlarla ilgili olarak biçimlenir.


Bilgi türleri konusuna değinmeden önce bilgi farklılıklarının nedenlerini incelemek gerekir.


İnsan çok yönlü bir varlıktır. Bu durum insanın birbirinden farklı soyut ve somut varlıklarla ilişki kurmasını sağlar. Dolayısıyla insan için tek bir bilgi türünden değil birçok bilgi türünden söz etmek gerekir.


Bunu şöyle açıklamak mümkündür:

İnsan, varlığı üzerinde düşünmek ve yaşamının amacını anlayabilmek için felsefe bilgisine; yaşadığı dünyayı ve toplumu anlayabilmek için bilimsel bilgiye; doğada var olan nesneleri araç gerece dönüştüre bilmek için teknik bilgiye; kendisindeki güzellik ve beğeni duygusunu geliştirebilmek için sanat bilgisine ve arınmak için dini bilgiye gereksinim duymuştur.

Bilgi taşıdığı özelliğe ve elde ediliş yöntemlerine göre farklı bilgi türlerine ayrılmaktadır.

Bunların her birisi farklı bilgi türleridir. Bu bilgi türlerinin belki de tek ortak noktaları özne ile nesne arasında kurulan ilişki sonucu ortaya çıkmış olmalarıdır.Var olan bilgiyi doğru şekilde kavramak, anlamak için akılın yöntemlerini çok iyi bir şekilde bilirsek bir çok sorunu çözmüş oluruz.


Gelin şimdi bunlara bazı örnekler verelim.


1.Tanrı varsa kötülük neden vardır?”


Bu sorunun dini bilgi ve felsefi bilgi ile akıl yöntemi kullanarak çözebilirsiniz


1 İyilik olması için başından beri kötülüğü fiili olarak olması gerekiyor ki iyi olanı bilmiş olalım


2 İnsanın özgür iradesi var insanlar özgür iradeleri ile iyi ve kötülüğü seçerler tanrı insanlar kendi iradeleri ile yaptıklarına tanık olmaları için kötülüğe engel olmamayı tercih etmiştir.


3 İnsanlar yaptıkları ve yaşadıkları ile imtihan olmaktadır başına gelen bir olayda sergileyeceği tavır onun konumunu belirlemektedir.


4 Evrende baskın olan iyiliktir kötülük değildir tanrı kötülüğe izin vermeyi tercih etmesi onu yapın demesi değildir aksine elçiler gönderip iyilik yapmayı emir eder kötülüğü yasak etmektedir


5 Bütün her şeyin sahibi olarak yaratıcı dilediğini yapmaya sahiptir kötü gibi görünen zahirde olup hakikate olanlar ise iyiliktir


Sonuç: tanrı iyidir iyiliği emir eder irade imtihan gereği kötülüğü yok etmemeyi tercih etmiştir.


2.Evrim teorisi tanrıya gerek olmadığınımı gösteriyor.


Bu çok yanlış bir görüştür evrim canlıların yayılımını incelerken mekanizmaları üzerinden anlatması tanrı olmadan olacağı anlamına gelmez


Aksine sezgilerimiz akli çıkarımlarınız her zaman bir fail sebebin olmasını zorunlu kılmaktadır


Örneğin bir hücre bir fabrikadan daha kompleks yapıdadır fabrika zamanla değişerek gelişerek ve bir takım materyaller ile olması hiç bir zaman fabrikanın sahibi olmadığı anlamına gelmez aksine sezgilerimiz aklımız bize olması gerektiği sonucuna ulaştırır işte hücreden DNA ya mutasyondan doğal seçilime kadar bütün yasaları yöneten olması gerekiyor.3. Evrende düzen yoktur kaos vardır.


Burada ise bilimde olan kaostan anladıkları kuralsızlık sanıyorlar oysa kaos kuralsızlık değil karmaşıklığın yasasıdır


kendisi de bir yasa olan kaos zaman içinde yaşanan değişikliklerin başlangıç koşullarına çok hassas bir biçimde bağlı olduğu sistemlere kaotik sistemler deniyor.Görüldüğü gibi kaos bir sistemdir sistem demek kendisi bir düzendir kaotik sistemler karmaşık olunca bizlere görsel bir düzensizlik gibi görülmektedir oysa bu öngörülemezliktir.


Kaotik sistemleri daha detaylı incelerseniz fraktal karmaşık geometrik şekiller oluşmaktadır


Evrende kaos değil sistemler yaslar Kuralılık

hakimdir.


4.Tanrının varlığına dahil hiç bir kanıt yoktur


Bu psikolojik bir çıkıştır tanrının varlığına dahil binlerce kanıt vardır


Evrenin doğanın varlığı yasaların sistemlerin olması nizam gaye delili imkan delili ontolojik delil teolojik delil Hudus delili tasarım ve hassas ayar delili ahlak delili gibi bir çok delil tanrının varlığını ispatlamaktadır. Güneş balçıkta sıvanmaz


Güneş çıkınca mumlar söner


Gerçeği iyi niyet ile arayanlar gerçeklere bir gün ulaşırlar.Sonuç: Bilginin kaynağı birden çoktur iyi niyetli olan insanlar iyi bir araştırma ile doğru sonuçları elde ederler bilgiyi doğru bir şekilde anlamak için akılın yöntemlerini iyi kullanmak gerekmektedir akla uygun olmayan bilgide sorunlu bir bilgi olabileceğini de unutmayalım.


Bir sonraki yazımızda epistemoloji (bilgi) Felsefesinin önemi üzerine duracağız


ARAŞTIRMACI


MUSTAFA ALİ UÇAR


KAYNAKLAR
128 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page