top of page

BİLGİYİ DOĞRU ANLAMANIN YÖNTEMİ AKIL YÜRÜTME

Güncelleme tarihi: 21 Mar 2022


Özet: Bilgi tek çeşit değildir bilginin birden çok çeşitleri vardır bilgiye ulaşmamak için sağlam bir araştırma yapmak gerekiyor. bununla birlikte bilgiyi elde etmek için iyi niyet prensibine her zaman sahip olmamız gerekiyor var olan bir bilgi algılayan zihin olan bizler doğru bir şekilde anlamamız için akıl yürütme yöntemlerine (mantık) bilgisine sahip olmamız gerekmektedir.


Klasik mantık doğru fikrin ölçüsü için bu yazımıza bakabilirsiniz

https://www.aklinyolu.info/post/klasi-k-mantik-do%C4%9Fru-fikirlerin-%C3%B6l%C3%A7%C3%BCs%C3%BC 

Bilgi kısaca algılayan özne ile algılanan nesne arasındaki ilişkiden ortaya çıkan ürün olarak tanımlanabilir. Bilgi türleri de özne ile nesle arasındaki bağın kurulduğu alanlarla ilgili olarak biçimlenir.


Bilgi türleri konusuna değinmeden önce bilgi farklılıklarının nedenlerini incelemek gerekir.


İnsan çok yönlü bir varlıktır. Bu durum insanın birbirinden farklı soyut ve somut varlıklarla ilişki kurmasını sağlar. Dolayısıyla insan için tek bir bilgi türünden değil birçok bilgi türünden söz etmek gerekir.


Bunu şöyle açıklamak mümkündür:

İnsan, varlığı üzerinde düşünmek ve yaşamının amacını anlayabilmek için felsefe bilgisine; yaşadığı dünyayı ve toplumu anlayabilmek için bilimsel bilgiye; doğada var olan nesneleri araç gerece dönüştüre bilmek için teknik bilgiye; kendisindeki güzellik ve beğeni duygusunu geliştirebilmek için sanat bilgisine ve arınmak için dini bilgiye gereksinim duymuştur.

Bilgi taşıdığı özelliğe ve elde ediliş yöntemlerine göre farklı bilgi türlerine ayrılmaktadır.

Bunların her birisi farklı bilgi türleridir. Bu bilgi türlerinin belki de tek ortak noktaları özne ile nesne arasında kurulan ilişki sonucu ortaya çıkmış olmalarıdır.