top of page

DAĞLARIN SABİT OLUŞU LEVHA HARAKETLERİNE ENGEL MİDİR NEML SURESİ 88 AYET NEYLERDEN HABER VERİYORDağların sarsılmaz oluşu dağların hareket etmeyeceği anlamına gelemez yani dağlar yer yüzüne sabittir ve kıtasal sürüklenme ile dağlar hareket etmektedir iki farklı olgu olduğu için bir çelişki söz konusu değildir.


Sen dağları görürsün de onları sabit sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler.”(Neml Suresi: 88)


Bazı kişiler bu ayetlerin öncesi ve sonrası ile ''sadece'' kıyamet zamanı ile ilgili olduğunu söylemektedir kuranda konular arası geçişlerin olduğu bilinmektedir yani kıyamet ile ilgili bir bilgi verirken mevcut dünyevi bir öğretiye geçiş yapmaktadır.


Not: Bazı müfessirler bu âyeti dünyanın güneş etrafındaki dönüşüne işaret olarak değerlendirmişlerdir (bk. Celal Kırca, s. 76) ayette Dünya'nın sadece döndüğü değil, dönüş yönü de vurgulanmaktadır. 3.500-4.000 metre yükseklikteki ana bulut kümelerinin hareket yönü daima batıdan doğuya doğrudur. Hava durumu tahminleri için çoğunlukla batıdaki duruma bakılmasının sebebi de budur. Bulut kümelerinin batıdan doğuya doğru sürüklenmesinin asıl sebebi Dünya’nın dönüş yönüdür. Günümüzde bilindiği gibi, Dünyamız da batıdan doğuya doğru dönmektedir


Kuran ilahi bir kelam olarak bir kelam ile çok şey söylemektedir bu özeliği bütün tefsirlerde delileri ile aktarılmaktadır kuran hem kıyamet de olacak bir olguyu anlatırken hem de mevcut bir şeye işaret etmiş olduğunu söyleye biliriz.


Ayrıca ''sen onları durur sanırsın." cümlesi yakışıksız kalır. "Oysa, onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler." denilmesi daha uygun olurdu. Çünkü "O gün dağlar bulut gibi geçecekler de o halde sen onları camid duruyor sanacaksın" denilmesi, şiddetlendirmek değil hafifletmek oluyor. Şu halde "TERÂ" ile "TEHSEBU" bu güne, "VE HİYE TEMURRU" o güne ait olmak ihtimali kalır. Yani "bu gün hal-i hazırda dağları görürsün câmid ha