top of page

Her şeyi Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı?

Güncelleme tarihi: 18 Ağu 2022
Öncelikle Nedensellik ilkesi ''her şeyin bir başlangıcı'' değil her başlangıcı olan şeyin bir nedeni vardır şeklindedir.


Bu soru tanrı kavramına aykırı bir sorundur çünkü tanrı kavramı gereği ilk sebep yaratılmamış olandır böylelikle yaratılmamış olan bir şeye ''kim yaratı'' demek saçmalık olur.


Buna benzer olarak ''Abin kaç Aylık hamiledir'' veya ''beni kim çizdi'' gibi sorular mantıksız sorulardır.


Tanrı ''zaman mekandan münezzehtir'' Zamanın mekanın yaratıcısıdır. Zaman ve mekan içinde olan varlıklar için sorular soruları tanrı için sorulamaz..


Tanrı'nın ezeli olduğunu düşünemeyen kişiler evrenin ezeli olduğunu söylüyor. evrenin ezeli olma gibi bir şeye sahip değildir. Tanrı kavramında ise ezeli ilk neden oluşu vardır.


Büyük patlama entropi plank sabiti ve Kelamın kozmolojik argümanları bize evrenin bir başlangıcı olduğunu göstermektedir. https://www.aklinyolu.info/post/kelamin-kozmoloji-k-ag%C3%BCmanlari-2


Bazıları evrenin zamanın başlangıcı büyük patlama değildir demeye çalışıyor bu kişilerin ellerinde hiç bir kanıt yoktur plank sabiti ise büyük patlamadan bağımsız değildir.


Planck çağı (enflasyonun olmadığı) büyük patlama kozmolojisinde yüksek sıcaklığın bulunduğu dönemde dört temel kuvvetin elektromanyetizma ,yerçekimi, zayıf nükleer etkileşim ve güçlü nükleer etkileşimin olduğu dönemdir.


Evrenin ezeli olduğuna dahil hiç bir delilimiz olmamakla birlikte evrenin sonradan ortaya çıktığını gösteren bir çok delil var...


Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederiz .


Yaratıcının yaratıcısı kimdir sorusu muhaldir. Örneğin benim olmam için anneme annemin olması için annesi olması gerekiyor eğer bu sonsuza kadar giderse benim doğmam imkansız olur şayet ''ben doğmuş isem'' sebebi olmayan bir ''ilk sebep'' olduğunu gösterir biz buna tanrı demekteyiz


Her şeye hakim olan aynı zamanda mahkum olması mümkün değildir. Eğer evren ezelden beri varsa ezelden beri bildiğimiz bilmediğimiz bazı yasalara uymak zorundadır bu yüzden yasalara mahkumdur yasalara mahkum olan aynı zamanda her şeye hakim olamaz her şeye hakim olamayan evren için ezeli dememiz mümkün olmaz..


Yaratıcının bir yaratıcısı olmadığını anlamamız için ZATİ ve ARZİ kavramlarını bilmemiz gerekiyor


Zati: kendisinde olan


Arizi: başkasından olanBuna çok güzel temsiller ile açıklama yapılır bunlar vagonları çeken lokomotiftir lokomotifi çeken yoktur bu zatidir.


Bu tür teşbihlerin kendisine yönelik itirazlar gelir oysa edebiyat da bir kaide vardır TEŞBİHTE HATA ARANMAZ teşbihin kedisinin üzerinde durmak kasıt edileni anlamamak için direnmekten başka bir şey değildir.....


Teşbih misaller bizzat aynısı değildir benzerliktir tabi ki benzemeyen yanları olacaktır zaten bu olmazsa misal olmaktan çıkar aynısı hakikat olur.


Felsefede bilimde bir çok disiplinde benzerlikler her zaman kurulur insan aklı kıyas yaparak işler Örneğin bilimde zamanında atom üzümlü keke benzetilmiştir kimse bu teşbihte hata arayıp ya kek undan oluyor atom undan mıdır diye saçma bir itiraz getirmemiştir....


Bu yüzden kaide TEŞBİHTE HATA ARANMAZ benzerlikler bizzat aynısı demek değildir.!


Denizin suyunu ısıtan güneştir güneşi ısıtan nedir dediğimizde burada anlatılmak istenen arızi ve zati ayrımının aklen olmasıdır.. İşin detaylarına bakmak değildir.


Suyun ısınması arızidir güneşten gelir güneşin ısınması ise zatidir güneşi güneş yapan zaten zati itibari ile sıcak olmasıdır güneşte olan reaksiyonların tamamı güneşte potansiyel olarak olması gerekendir.


Elimin ıslaklığı sıvıdan sıvının ıslaklığı ise kendindendir zatidir Suyu su yapan H₂O atomların bir arada bulunmasıdır..


Vagonları çekilmesi arızi bir durumdur lokomotifi lokomotif yapan ise zatında çekme mekanizması motoru vb. olmasıdır.


Evren arızi olup başlangıcı ve sonu olandır Allah ise zati gereği bir başlangıcı olmayan doğmamış doğrulmamış olan benzeri olmayandır. ( ihlas suresi)


Bazıları misalleri bizzat aynısı gibi algılatmaya çalışsın edebiyattan yoksun bir şekilde teşbihte hata aramaya devam etsin Tanrıyı biz yaratık diye devam etsinler bizler gerçekleri söylemeye devam edelim GÜNEŞ ÇIKINCA MUMLAR SÖNER....


Videoyu izleyiniz..


Araştırmacı yazar

MUSTAFA ALİ UÇAR


Videoları izleyip kaynakları okumanızı tavsiye ederiz....265 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page