İlk müslüman kimdir çelişkisine farklı cevap!

Farklı ayetlerde farklı kişilerin 'ilk müslüman/inanan olduğu anlatılmaktadır. (bkz:

(A’raf: 143), (En’am: 163), (Ali İmran: 67)


bu soruya genellikle ''her peygamber kendi kavminin ilk müslümanıdır''' şeklinde cevap verilmektedir. Ancak ''İlk'' diye meal edilen ''evvel=اول'' kelimesinin anlamına bakarsak olayı daha iyi anlayabiliriz.


Ragıp isfehani, asırlar öncesinden yazdığı sözlükte  “ben Müslümanların ilkiyim” ayetlerinde geçen “ilk” diye meal edilen “Evl= اول” kelimesinin "uyulacak kişi, önder" manasında olduğunu söylüyor. (müfredat