top of page

Neden islama inanlım? Kuranın Allah sözü olduğunu nereden biliyoruz?

🌟 1- hemen hemen tüm dinler - herşeyi yoktan var eden bizi kendisine kulluk etmemiz için yaratan - tanrıya iman eder. O yüzden aralarında ortak söz budur. 🌟 2- tanrıyı insan kabul eden veya çok tanrılı olan (politeist) bütün dinleri felsefe gereğince elemek zorundayız. Felsefenin bize gösterdiği bir tek tanrı vardır ; O da zamansız mekansız, maddeden bağımsız, herşeye gücü yeten herşeyi planlayan ve tasarlayan tanrıdır.

Tanrı "en" ve "sonsuz" olandır. Birden fazla tanrı olursa biri diğerini sınırlar, hiçbirisi "en" ve "sonsuz" olamaz. Bu yüzden tanrı tek olmalıdır.

Bu durumda yaratılmış şeyler tanrı olamaz.

Evren içinde olanları (güneş, ay vb) tanrı kabul eden inançları elemek zorundayız 🙂

Geriye sadece monoteist dinler (islam, Hristiyanlık vb) kalıyor 🙂 Hristiyanlar arasında İsa'nın tanrı olmayıp özel bir peygamber olduğunu kabul edenler vardır. (yehova şahitleri gibi) İncil koloseliler 1;15 'de İsa'nın yaratılmışların ilki olduğu söylenir. Yaratılmış bir şey felsefeye göre tanrı olamaz.

Bu dinlerin inandığı tanrı aynıdır. Sadece verdikleri isimler ve ibadet yolları farklı. (ankebut 46)

🌟 3 - neden islam? Öncelikle bir dinin doğru olması için o dinin kanıtı olması gerekir. Zaten islamın kanıtları var. Kur'an'ın kanıtlanması, islamı da kanıtlar.

Kanıt; Kur'an'ın 1400 yıl öncesinden kozmoloji doğa ve yaratılış hakkında o kadar çok konuşup bulunduğu çağın yüzlerce yanlış bilgisine rağmen günümüz bilimine zıt herhangi bir ayeti olmayan aksine isabetli ve bağdaşabilen ayetleri olan bir kitap olması zaten onun tanrıya ait olduğuna kanıttır.

Şöyle bir olay düşünün ; Hiç eğitim almadığınız bir sınava giriyorsunuz. 100 tane soru her soru için 100'er seçenek bulunuyor. Bu sınavdaki bütün sorulara doğru cevap verme şansınız yoktur. Çünkü konu hakkında eğitim bile almadınız. İşte! Kuran bunu başardı. Kuranın bulunduğu çağda da böyleydi.

Sadece bu bile bu kitabın tanrıya ait olduğuna kanıttır.

Bilimle bağdaşabilen ayetlere örnekler ; 🌟 Tarık 1-3 "semaya ve TARIKA (vuruşluya) yemin olsun ki.. O DELİCİ YILDIZDIR" Tarık (طارق ) "vuruşlu" demektir. "vuruşlu, delici, yıldız" bu özellikler pulsar yıldızı ile bağdaşmaktadır!

🌟 Big bang

Enbiya 30 "gökler ve yer birbiri ile bitişik iken ayırdık"

Gökler ve yer (سماوات والأرض) deyimi, kur'an'da "bütün evren /her şey" anlamında kullanılan bir deyimdir.

Itiraz edecek ateist arkadaşlar için örnek ayetleri verelim 🙂

24/35 "Allah 'göklerin ve yerin' nûrudur.." 2/116 "... göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur.." 7/54 "... Gökleri ve yeri altı evrede yaratan... " (örnekler çoğaltılabilir) Bu deyimin kullanıldığı ayetlere baktığımızda "gökler ve yer" deyiminin "bütün evren /her şey" manasında olduğunu görebiliriz.  Bu durumda ayeti ➡ "bütün evren / her şey birbiri ile bitişik iken ayırdık" şeklinde anlamak mümkün.

Big bangin ilk anında bütün madde, her şey birbiri ile bitişik iken patlama ile ayrılıyor. Tam tarif! 🌟 Mearic 4 "melekler ve ruh miktarı 50.000 yıl olan 1 günde ona yükselir"

1 günün 50.000 yıla denk olduğu ifade ediliyor.

Zamanın izafiyet teorisi ile bağdaşıyor.

🌟 Yasin 38, 40, şems 1-2 ayetlerinde doğru güneş modeli  ;

Bulunduğu dönemin kabul ve iddia ettiği ; 1- güneş merkezli evren ; güneş sabit gezegenler güneşin etrafında dönüyor 2- dünya merkezli evren ; dünya sabit gezegenler dünyanın etrafında dönüyor 3- insan gözüyle görünen ; güneş ve Ay'ın dünyanın etrafında kovalıyor Modelleri vardı. Hepside yanlış!

➡ Yasin 38 : güneş karar bulacağı yere doğru akıp gidiyor

[bilimsel olarak , güneş samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir yörüngede  hareket eder] 1. Modelde güneş hareket etmez.

➡ şems 1-2 "... Güneşi takip ettiği zaman ay'a" [ay güneşi takip eder. Ama güneş ay'ı takip etmez. Zaten kuranda hiçbir Ayette güneşin ay'ı takip ettiği yazmaz] 2. Modelde Ay'ın güneşi takip etmesi diye bir şey yoktur.

➡ Yasin 40 :güneşin ay'a erişmesi beklenemez, gece gündüzün önüne geçemez, hepsi AYRI BİRER felekde yüzerler.. [bilimsel olarak ; bütün gezegenler ayrı birer felekde hareket eder] 3. Modelde ; gezegenler AYRI BİRER felekde değil, aynı felekde hareket ederler

Bulunduğu çağın bu yanlış modellerine rağmen 4. Olan henüz o zamanda bilinmeyen doğru model ile ayetler oldukça bağdaşıyor. 4. Model için bakınız ; ➡ https://youtu.be/s-JqmSTGAYs

355 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page