top of page

Neden islama inanlım? Kuranın Allah sözü olduğunu nereden biliyoruz?

🌟 1- hemen hemen tüm dinler - herşeyi yoktan var eden bizi kendisine kulluk etmemiz için yaratan - tanrıya iman eder. O yüzden aralarında ortak söz budur. 🌟 2- tanrıyı insan kabul eden veya çok tanrılı olan (politeist) bütün dinleri felsefe gereğince elemek zorundayız. Felsefenin bize gösterdiği bir tek tanrı vardır ; O da zamansız mekansız, maddeden bağımsız, herşeye gücü yeten herşeyi planlayan ve tasarlayan tanrıdır.

Tanrı "en" ve "sonsuz" olandır. Birden fazla tanrı olursa biri diğerini sınırlar, hiçbirisi "en" ve "sonsuz" olamaz. Bu yüzden tanrı tek olmalıdır.

Bu durumda yaratılmış şeyler tanrı olamaz.

Evren içinde olanları (güneş, ay vb) tanrı kabul eden inançları elemek zorundayız 🙂

Geriye sadece monoteist dinler (islam, Hristiyanlık vb) kalıyor 🙂 Hristiyanlar arasında İsa'nın tanrı olmayıp özel bir peygamber olduğunu kabul edenler vardır. (yehova şahitleri gibi) İncil koloseliler 1;15 'de İsa'nın yaratılmışların ilki olduğu söylenir. Yaratılmış bir şey felsefeye göre tanrı olamaz.

Bu dinlerin inandığı tanrı aynıdır. Sadece verdikleri isimler ve ibadet yolları farklı. (ankebut 46)

🌟 3 - neden islam? Öncelikle bir dinin doğru olması için o dinin kanıtı olması gerekir. Zaten islamın kanıtları var. Kur'an'ın kanıtlanması, islamı da kanıtlar.

Kanıt; Kur'an'ın 1400 yıl öncesinden kozmoloji doğa ve yaratılış hakkında o kadar çok konuşup bulunduğu çağın yüzlerce yanlış bilgisine rağmen günümüz bilimine zıt herhangi bir ayeti olmayan aksine isabetli ve bağdaşabilen ayetleri olan bir kitap olması zaten onun tanrıya ait olduğuna kanıttır.

Şöyle bir olay düşünün ; Hiç eğitim almadığınız bir sınava giriyorsunuz. 100 tane soru her soru için 100'er seçenek bulunuyor. Bu sınavdaki bütün sorulara doğru cevap verme şansınız yoktur. Çünkü konu hakkında eğitim bile almadınız. İşte! Kuran bunu başardı. Kuranın bulunduğu çağda da böyleydi.

Sadece bu bile bu kitabın tanrıya ait olduğuna kanıttır.

Bilimle bağdaşabilen ayetlere örnekler ; 🌟 Tarık 1-3 "semaya ve TARIKA (vuruşluya) yemin olsun ki.. O DELİCİ YILDIZDIR" Tarık (طارق ) "vuruşlu" demektir. "vuruşlu, delici, yıldız" bu özellikler pulsar yıldızı ile bağdaşmaktadır!

🌟 Big bang

Enbiya 30 "gökler ve yer birbiri ile bitişik iken ayırdık"

Gökler ve yer (سماوات والأرض) deyimi, kur'an'da "bütün evren /her şey" anlamında kullanılan bir deyimdir.

Itiraz edecek ateist arkadaşlar için örnek ayetleri verelim 🙂

24/35 "Allah 'göklerin ve yerin' nûrudur.." 2/116 "... göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur.." 7/54 "... Gökleri ve yeri altı evrede yaratan... " (örnekler çoğalt