top of page

Tüm savaş ayetlerine cevap!Bir metinden, herhangi bir konu hakkında hüküm çıkarılması için, konuyla ilgili ayetlerin hepsine bakılması gerekir. Örnek bir metinin 1. Sözünde "sadece savunma amaçlı savaşa müsaade edilmiştir" denirken 16. Sözünde "savaşa çıkın" deniliyorsa, 16. Sözdeki emir savaş açan bir topluluğa karşı savunma amaçlı savaş olduğunu gösterir. Ateistlerin zannettiği gibi "durduk yere savaşmak" emri olduğu anlamına gelmez.

Kuranda aynı şekilde ; "size savaş açanlara karşı sizde Allah yolunda savaşın haddi aşmayın (bakara 190), bozgunculuk çıkarmayan bir cana kıymayın (İsra 33), sizinle savaşmayanlara iyilik yapmanızda sakınca yoktur (Mumtehine 8)" derken, başka bir ayette "savaşa çıkın, savaş farzdır" denilmesi de önceki ayetlere binaen savaş açan topluluğa karşı savaşı emir ettiğini gösterir Ne yazık ki ; ateistler bu şekilde "savaşın" yazan ayetleri seçip "islam savaş dinidir" diyor..

 En çok cımbız yapılan ayetler; 🌟 bakara 191 ve 193 ;  Ateistleri ayetleri şu şekilde yazarlar ; Bakara 191 "Onları bulduğunuz yerde öldürün" Bakara 193 "din Allahın oluncaya kadar onlar ile savaşın"

Bu 2 ayetin bağlamı olan bakara 190 'ı özellikle yazmazlar :) Bakara 191 de "ONLARI(hum هم)" zamiri ile bakara 193 de "ONLAR (hum هم)" zamiri önceki ayete bakara 190'a atıf ediyor :) "onlar" dediği savaş açanlardır ; ➡ bakara 190 "size SAVAŞ AÇANLARA karşı sizde Allah yolunda savaşın haddi aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez"

 Bağlamıyla birlikte okuyalım ; ➡ Bakara 190 " Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez."

➡ Bakara 191 "Onları (size karşı savaşanları) yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram´da onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın.."

➡ Bakara 192 " Eğer onlar (savaştan) vazgeçerlerse, Allah gafûr ve rahîmdir."

➡ Bakara 193" Fitne (azab/eziyet) tamamen yok edilinceye ve din (kulluk) de yalnız Allah için oluncaya kadar onlara (savaş açanlara karşı) savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.

Fitne فتن kelimesi "azab, eziyet" demektir. Kuranın hiçbir ayetinde "din Allahın oluncaya kadar KAFİRLER ile savaşın" YAZMAZ.  ayetteki emir fitne (baskı ve bozgunculuk) ortadan kalkması ve aynı zamanda dinin Allaha ait olması (yani insanların başka şeylere tapması değil sadece Allaha kul olması)

Bir müslüman bu 2 şey gerçekleşinceye kadar duramaz. Anlatır tebliğ eder, hedef budur. Kimseyi dine zorlamaz (bakara 256) ancak bu yolda ilerlerken kendisine saldıran olursa, onunla savaşır. Ayetin "... Onlar ile savaşın.." demesi bu yüzden

🌟 Bakara 216 "savaş size farz kılındı" Kime karşı? Neye karşı savaş farz?

Cevap ; Bakara 190 "size savaş açanlara karşı sizde Allah yolunda savaşın haddi aşmayın"

(savaş açanlara karşı savaş farz)

Nisa 75 "mazlumlar ezilenler zavallı kadınlar ve çocuklar uğrunda neden savaşmıyorsunuz?"

(mazlumları koruma amaçlı savaş Farz)

Hac 39"zulme uğradıkları için savaşa müsade edildi "

🌟 Tevbe 5 "Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, Salatı ikame eder, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir."

Bu ayette ''EL müşrikin المشركين" ifadesi geçer. El ال takısı marifedir. Bu ayet 1-13 arası bağlamıyla birlikte okununca belirli bir müşrik topluluğundan bahsediyor olduğu bellidir. Tevbe 1. Âyette bu müşriklerin anlaşmaları oldukları 13. Âyette ise müşriklerin anlaşmayı bozduğu müminleri ÖLDÜRDÜKLERİ yazıyor. ; ➡ Tevbe 13 " verdikleri sözü bozan, Peygamber´i çıkarmaya kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız; yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer müminler iseniz, bilin ki, Allah, kendisinden korkmanıza daha lâyıktır."

Yani tevbe 5 savaş açan bir müşrik topluluğuna hitap ediyor.  ayetin "... Eğer tevbe eder, Salatı ikame eder, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın.." kısmındaki emir 'savaş içinde' geçerlidir. Savaş ortamında bir esiri serbest bırakamazsın. Ancak iman ederse dinde kardeşiniz olur bu yüzden bırakırsın. Zaten müslüman olmazsa savaş bitince Muhammed 4 gereği serbest kalacaklar. Sonrası tevbe 6 ;

Tevbe 6 "o müşriklerden biri sizden geçiş emniyeti dilerse ona koruma sağla ki ALLAH'ın sözünü işitsin; sonra onu kendisinin güvenlik bölgesine ulaştır. Çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur"

🌟 Tevbe 29 "Kendilerine Kitap verilenlerden Allah´a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle (kasıt edilen) CEZAYI verinceye kadar savaşın."

Başta da belirtmiş olduğum gibi ; bir konuda hüküm çıkarmak için kuranın bütünlüğüne bakmamız gerekir.

Ankebut 46" ZULÜM EDENLER hariç kendilerine kitap verilenler ile en güzel yoldan mücadele edin."

Zulüm etmeyenlere en güzel yoldan mücadele edeceksek, Mümtehine 8" Allah sizi dini uğrunda öldürmeyen ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve adil davranmanızı yasaklamaz "

Öldürmeye teşebbüs etmediği ve çıkarmaya çalışmadığı sürece iyilik edecek olduğumuza göre ; Tevbe 29 'da bahsi geçen zulüm eden yani savaş açan inkarcılara hitap ediyor.

Kuranda sadece ; mazlumları koruma (Nisa 75) kendini savunma (bakara 190) fitne(azab) baskı ve bozgunculuğun ortadan kalkması (bakara 190 - 193) için savaşmak vardır. 🌟

Burdan da anlaşılıyor ki tevbe 29 da savaş açan ve zulüm edenlere hitap ediyor.

Ayette "O ceza” diye meal ettiğim “el-cizye = الْجِزْيَةَ”, belli bir ceza demektir. Onun ne olduğunu ancak şu âyetten öğrenebiliriz: “ inkar edenler ile savaşta karşılaşınca boyunlarını vurun. Etkisiz hale getirince onları, sıkı güvenlik çemberine alın. Sonra esirleri karşılıksız ya da fidye alarak serbest bırakın ki savaşın ağırlığı kalmasın...” (Muhammed 47/4)

Savaşta küçük düşüp o cezayı elleriyle verecek hale gelmeleri, esir olmalarıdır. Ödeyecekleri ceza da karşılıksız serbest bırakılmayanların ödeyecekleri fidyedir..

[Gelenekte bu ceza "cizye ; islam toplumunda yaşayan inkarcıların, canlarının ve mallarının korunması amacıyla alınan vergi" olarak kabul edilir. Kurandan herhangi bir kanıtı yoktur ]

🌟 Enfal 39 " Fitne (azab /eziyet ) ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah´ın oluncaya kadar ONLARLA savaşın! SON VERİRLERSE şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür."

Bu ayet bakara 193 gibidir. 'Fitne (azab /eziyet) ortadan kalkıp din Allahın oluncaya kadar ONLAR (?) ile savaşılmasını emir ediyor.' Bu ayetteki "onlar (hum هم)" zamiri 36. Ayete atıf ediyor. ; ➡ Enfal 36 " Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlûp olacaklardır. Kâfirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır."

Burda onların insanları Allah yolundan alıkoymakta olduklarını yani eziyet ettiklerini söylüyor. 39. Ayetin devamında" son verirlerse, yani 36. Ayete atıf olarak "eziyete /Allah yolundan alıkoymaya son verirlerse" deniyor. Eğer bu Ayette "onlarla savaşın" demek yerine "kâfirlerle savaşın" demiş olsaydı ; bütün kâfirleri kapsardı. Ancak "onlar" diyerek belli bir topluluğa (36. Âyete) atıf ediyor.

Enfal 56 "Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra her defasında hiç çekinmeden ahidlerini bozan kimselerdir."

[bu Ayette de o bahsi geçenlerin her defasında anlaşmayı bozdukları yazıyor]

Enfal 61 " Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de BARIŞA YANAŞ"

Buna rağmen barış teklifi gelirse kabul etmesini emir ediyor :)

🌟 Muhammed 35" Onun için gevşeklik etmeyin de sizler daha üstün olacakken barış için yalvarmayın! Allah sizinledir ve asla sizin amellerinize kıymaz" (Elmalılı Hamdi yazır meali)

Bazıları bu ayeti cımbız yapıp "barışa çağırmayın" kısmını yazarak, islamın barış dini olmadığını iddia ediyor. Fakat Enfal 61 de "onlar barışa yanaşır ise SENDE BARIŞA YANAŞ" yazmaktadır.

Yani savaş açan taraf onlar oldukları için, barış teklifinin onlardan gelmesini ve bu şekilde barış olmasını istiyor. Çünkü savaşı başlatan onlar. Eğer onlarla savaş durumunda gevşeklik gösterip barışa davet edilse, güçlendikçe yine savaş açacaklar. Bunun için barış teklifinin onlardan (savaş açan taraftan) gelmesini istiyor. Teklif gelince de barışı emir ediyor.

🌟 Nisa 89 "Sizin de kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla bir olasınız. ALLAH yolunda harekete geçinceye kadar onlardan kimseyi dost edinmeyin. Size karşı dönerlerse onları yakalayın, onları bulduğunuz yerde öldürün. Onları ne dost ne de yardımcı edinmeyin;"

Bunu yazanlar nedense sonraki ayeti yazmazlar. :) Nisa 90.Ayet: Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluma sığınanlar yahut ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak (istemediklerin) den yürekleri sıkılarak size gelenler HARİÇ . Allah dileseydi onları başınıza belâ ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse bu durumda Allah size, onların aleyhinde bir yola girme hakkı vermemiştir

🌟 Muhammed 4 " inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (esir alın). Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin."

Ayetteki şu ifadeye dikkat edilmiyor ".. Savaş sona erince..." Bu ifadeden anlaşılıyor ki ; bu ayet savaş durumundan bahsediyor. Ayetin bu ifadesini görmezden gelip sanki "bütün inkarcılara karşı savaşın" emri varmış gibi gösteriliyor.

🌟 bu yazdıklarım en çok cımbız yapılıp bağlamından koparılmış ayetlerdi.

Sonuç olarak Kuranda sadece ; mazlumları koruma (Nisa 75) kendini savunma (bakara 190) fitne(azab) baskı ve bozgunculuğun ortadan kalkması (bakara 190 - 193) için savaşmak vardır. 🌟

Onun dışında dini farklı kişilere bile savaş açmadığı sürece iyilik etme emri vardır. (Mumtehine Fussilet 34) Barışı emir eder (Enfal 61)🌟

331 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page