top of page

Tanrının Allah olduğunu nereden biliyoruz?



bir nonteist sorusu ;🌟 "binlerce yaratıcı (tanrı) arasından neden islamın yaratıcısına (tanrısına) inanalım? Hangisi gerçek tanrı?"

Nonteistlerin en büyük yanılgılarından birisi de farklı inançların farklı bir tanrıya inandığı düşüncesidir.

Hemen hemen tüm monoteist (tek tanrıya inanan) dinlerin ve deistlerin inandığı tanrı ; herşeyi yoktan var eden zamansız mekansiz maddeden bağımsız herşeye gücü yeten herşeyi planlayan ve tasarlayan tanrıdır.

Sadece verdikleri isimler ve isnat ettikleri amaçlar farklıdır

Kur'an bu konuda şunu söyler ; Ankebut 46 ".. ehli kitaba (yahudiler, hristiyanlar vb.).. deyin ki: Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim TANRIMIZ da sizin TANRINIZ da BİRDİR ve biz O´na teslim olmuşuzdur.

Yani Yahudinin "yehova" dediği de müslümanın "Allah" dediği de aynıdır. Sadece verdikleri isimleri farklı.

İsra 110 "İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O´na hastır."

Politeist (çok tanrıcı) dinler de vardır elbette. Ancak ; Felsefenin bize gösterdiği bir tek tanrı vardır ; O da zamansız mekansiz maddeden bağımsız herşeye gücü yeten herşeyi planlayan ve tasarlayan tanrıdır.

Big bang teorisi zaman madde mekan enerji ve yasalarında yoktan var olduğunu (yaratılmış olduğunu) kanıtlamış oldu.

Bu yüzden evren içi hiçbir şey tanrı olamaz. çünkü evrenin başlangıcı var.

Evren içindeki şeyleri (güneş, ay vb) tanrı kabul eden inançlar geçersizdir. Yaratılmış bir şey tanrı olamaz.

Geriye sadece monoteist dinler (islam, Hristiyanlık vb) kalıyor.

Bu kısımdan sonrası "hangi din bu tanrının dinidir?" sorusuna girer.

Öncelikle bir dinin doğru olması için o dinin kanıtı olması gerekir. Zaten islamın kanıtları var

kuranın kanıtı ; 1400 yıl öncesinden bulunduğu çağın yüzlerce yanlış bilgisine rağmen gününüz bilimine zıt herhangi bir ayeti olmayan aksine isabetli ve bağdaşabilen ayetleri olan bir kitap olması zaten onun tanrıya ait olduğuna kanıttır. Hiçbir insan bunu başaramaz.

Çünkü önüne hiç çalışmadığın 100 tane soru koysalar her biri içinde 1000 tane seçenek koysalar sen bunların hepsini de doğru işaretleme şansın yok. Çünkü eğitim almadın.

Sadece bu bile bu kitabın tanrıya ait olduğuna kanıttır.

Neml 93 "o size MUCİZELERİNİ GÖSTERECEK ve siz onları TANIYACAKSINIZ" Bu ayete göre mucizeler sonradan ortaya çıkacaktır. Ayetlerin günümüz bilimi ile bağdaşıyor olması da bu mucizeyi doğrular.


🌟 Tarık suresi ilk 3 "semaya ve TARIKA (vuruşluya) yemin olsun ki... O DELİCİ YILDIZDIR" ayetinin pulsar yıldızı ile bağdaşıyor olması gibi..

🌟 Mearic 4 "melekler ve ruh süresi 50.000 yıl olan 1 günde ona yükselir" Ayetinin, Einstein'in zamanın izafiyet teorisi ile bağdaşıyor olması gibi..

Yasin 38, 40, şems 1-2 ayetlerinde doğru güneş merkezli evren modelini vermesi gibi..

Bulunduğu dönemin kabul ettiği ; 1- güneş merkezli evren ; güneş sabit gezegenler güneşin etrafında dönüyor 2- dünya merkezli evren ; dünya sabit gezegenler dünyanın etrafında dönüyor 3- insan gözüyle görünen ; güneş ve Ay'ın dünyanın etrafında kovalıyor Modelleri vardı. Hepside yanlış!

➡ Yasin 38 : güneş karar bulacağı yere doğru akıp gidiyor

[bilimsel olarak , güneş samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında bir yörüngede  hareket eder] 1. Modelde güneş hareket etmez.

➡ şems 1-2 "... Güneşi takip ettiği zaman ay'a" [ay güneşi takip eder. Ama güneş ay'ı takip etmez. Zaten kuranda hiçbir Ayette güneşin ay'ı takip ettiği yazmaz] 2. Modelde Ay'ın güneşi takip etmesi diye bir şey yoktur.

➡ Yasin 40 :güneşin ay'a erişmesi beklenemez, gece gündüzün önüne geçemez, hepsi AYRI BİRER felekde yüzerler.. [bilimsel olarak ; bütün gezegenler ayrı birer felekde hareket eder] 3. Modelde ; gezegenler AYRI BİRER felekde değil, aynı felekde hareket ederler

Bulunduğu çağın bu yanlış modellerine rağmen 4. Olan henüz o zamanda bilinmeyen doğru model ile ayetler oldukça bağdaşıyor. 4. Model için bakınız ; ➡ https://youtu.be/SN6eh1bvztg Hubeyb Öndeş

232 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page