TARIK 5-8 AYETLERDE BİLİMSEL İŞARETLER 😍💖🌟

En son güncellendiği tarih: Nis 6Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.﴾5﴿ Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.﴾6﴿ Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.﴾7﴿ Şüphesiz Allah'ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.﴾8﴿

Kuranda "ayetler" bir cümle ile bir çok şeyleri söylediği tüm herkes tarafından biliniyor ortak olarak ''mesaj'' insanın aciz olduğunu Allah’ın kudretini anlatmak olduğunu genel kabuldür Aynı zamanda sulb erkeğe, terâib de kadına işaret olarak aralarının birleşmesinden kinâye olmaktadır bir ayete kinaye olmasını anlamanız için ayeti ''sure'' bütünü içinde inceleyip arap edebiyatında böyle bir kinaye var mıdır mantıken mümkün müdür bunlara bakılır yani kafamıza göre kinaye olabilir demiyoruz...


Ayeti inceleyip neylere işaret ediyor bakalım... .Sülb kelimesi erkek için kinaye, Taraib kelimesi ise kadın için kinayedir. Yani ayetin anlamı şudur : Erkek ile Kadının arasından çıkıyor." İmam Ebu Mansur el-Maturidi diyor : "Bunun aynısını Ebu Bekr el-Esamm zikretmiştir ki, ayetteki sülb kelimesi erkek manasını ifade etmek için kinayedir, Taraib kelimesi ise kadını ifade eden kinayedir. [Tevilat Ehlis Sünne, 10/495]. İmam Maturidi bu tefsiri muhtemel ve esaslı bir tefsir olarak görmüştür. Şihebuddin el-Hafeci de diyor : Ayetteki "sülb ve taraib arasından" ifadesini tüm vücudu ifade etmek için kinaye olarak kabul etmek uzak bir ihtimal değildir." [Haşiyetuş Şiheb ale Tefsir el-Beydavi, 8/347]. Şeyh Muhammed Emîn Hararî diyor : "Sülb ve taraib arasından çıkıyor ayetinde ince bir kinaye vardır. Kinaye üzerinden sülb kelimesi ile erkek, taraib kelimesi ile kadın kastedilmiştir." [Harari, Hadaikur Ruh va`r Reyhan, 31/339]. ayetin sonunda geçen Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. mesajın neye işaret etmiş olduğunu gösteriyor 💖Ayete geçen مَٓاءٍ Sıvı su meni anlamlarına gelmektedir.الصُّلْبِ kelimesi sırt bel omurga kuyruk kemiği bir nesnenin başı , önü anlamlarına gelmektedir تَّرَٓائِبِۜ göğsün memelerden yukarı kısmı , gerdanlık takılan yeri , kaburga kemikleri , el ayaklarla gözler gibi anlamlara gelmektedir. (kuranda ki kullanımlarını inceleye biliriniz) https://www.kuranmeali.com/KokHepsi.php?kok=%D9%85%20%D9%88%20%D9%87

https://www.almaany.com/

https://canadadotnet.files.wordpress.com/2020/04/ragc4b1p-el-isfahani-mc3bcfredat.pdfAyete geçen خْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِ bel ve göğüs kafesi arasında ( belirli bir yeri tarif etmez) Arası yukarı aşağı olarak mı? düz olarak mı? çapraz olarak mı? bir bilgi vermiyor bu yüzden "çapraz" olarak bakarsanız ortasında Vas deferens sitemini görürsünüz... Detay 1


Bir diğer işaret ise ağızdan yediğimiz besinler İnsan organları içinde böbrekler, salgı, bezleri, ve diğer organlar ile reaksiyona giriyor bunlardan "çıkan" enzim proteinler Mineraller vs ise "sıvı" halinde sperm içine karışmaktadır. 😍 detay 2..


Aynı şekilde aralarında çelişki oluşmayan bir diğer işaret bilindiği gibi kadın üreme organlarından yumurtalık (ovaryum) üzerinde ayda bir defa follikül (içi su dolu baloncuk) oluşmakta ve bu follikül patlayarak içerisindeki yumurta (ovum) hücresini Fallop tüpüne doğru hızla fırlatmaktadır. Baloncuktaki bu patlama sonucu meydana gelen “tazyikle fırlatılma olayı” ile yumurta hücresinin yerine ulaşması sağlanmış olur. Hatta yumurta hücresinin tutunma yerine yani rahime varmayıp farklı noktalara tutunmasına ise dış gebelik denir ki yumurtanın hızla Fallop kanalına fırlatılması bu ihtimali azaltır detay 3


Kuran bir sözü ile çok şey söylemektedir bunlardan birine işaret ise 🌟 İsmail, Mekkelilerden "omurga" anlamındaki lâfzı "lam" harfini ötreli olarak; “Sulub” diye okuduklarını rivâyet etmiştir. Bu okuyuş aynı şekilde Îsa es-Sakafî'den de rivâyet edilmiştir. el-Mehdevî bunu nakletmiş olup şöyle demiştir: Meninin erkeğin omurgası ile göğüs kemiklerinden çıktığını kabul edenlere göre"çıkar" lâfzındakİ zamir suya racidir. Erkeğin omurgası ile kadının göğüs kemikleri arasında çıktığını kabul edenlere göre ise, zamir insana ait olur. Kutubi tefsiri detay 4

Bunu kadın için düşünüp kaburganın son kısmından çapraz olarak bakarak bebeğin dokuz haftalığa gelince tam buraya ulaştığını görürüz. buda gayet makul mantıksal bir işaret olmaktadır.4 (ayrıca ayetin bilinen bir şeye de işaret etmesi bilimsel bir olguya da işaret etmediğine delil değildir)


. Ayette meniden bahsedilse bile aslında ortada bilimsel bir çelişki yoktur. Meni bildiğimiz gibi testislerde oluşur. Testisler ise Mesonephrosdan gelişirler. Mesonephros’lar anne karnındayken bebeğin sağ ve sol tarafında bel kemiği ile omurga kemikleri arasında yer alırlar. Bebek doğmadan önce Mesonephroslar testislere dönüşürler ve inguinal kanal denen kanaldan testis torbasına inerler. Hatta nadir durumlarda bazı çocuklar testisleri aşağı inmeden doğabilirler. Özetlersek, meniyi üreten testisler bel kemiği ile kaburga arasında oluşmaktadırlar.5 (Kuran bilim kitabı olmadığı için detaylara girmez makul olan bütün bilgilere işaret eder).


Ayetleri Sure bütünlüğü içinde daha sonra teker teker inceleyerek dil bilgisi sözlükler kırat okunuşları kuranda aynı kelimenin hangi şekillerde kullandığına ve açıklamalı mealler ve tefsirler ile inceleye bilirsiniz yapmanız gereken yorumlar ve delileri ayırmak bunları inançsızların yorumlarında da yapmanız gerekiyor... Amacınız yıkmak olmayıp imar etmek olması gerekiyor yıkım kolaydır imar etmek ise zordur vicdan ve akıl sahipleri anlamak için uğraşır anlamsızlaştırmak için uğraşmazlar !


KURAN "MANEN" ÇOK ANLAMLI BİR KİTAP OLMASI ONUN İLAHİ BİR KİTAP OLDUĞUNUN EN BÜYÜK DELİLERİNDENDİR 😍💖🌟


Araştırmacı: Mustafa Ali UÇAR


Detaylı bilgiler için bakınız...⬇️ KAYNAK


Üroloji uzmanı https://www.youtube.com/watch?v=sQXm-c2GGbw 1


http://hakikatvehurafe.blogspot.com/2012/09/tark-suresi-5-7-bel-ile-kaburga.html 2https://sorularlaislamiyet.com/%E2%80%9Co-erkek-ve-kadinin-beli-ile-kaburga-kemikleri-arasindan-atilagelen-bir-sudan-yaratmistir%E2%80%9D-ayetini 2


https://www.bilimveyaratilisagaci.com/2017/12/4-tarik-6-insan-bel-ile-kaburgalar-arasindan-atilan-sividan-mi-yaratildi/ 3


http://islamilimleri.com/Tefsir/Tefsir/086/Tefsir/Turkce/04/007.htm 4


http://www.diniyazilar.com/2012/03/tarik-suresindeki-tartisilan-ifade/ 4.5

102 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Teknik Detaylı Kuran Çalışması (Fatiha suresi)

Bu çalışmanın amacı, gramer bilgisi olmayan insanların da Kur'an'ı -en az- gramer bilenler kadar anlamasını sağlamaktır. Bu çalışmada gramer ve sözlük anlamları açısından oldukça detaya girilip, farkl