top of page
IMG_20230418_205638_edited.jpg

Hubeyb Öndeş Kimdir?

Hubeyb Öndeş, 1999 Gaziantep doğumlu. En çok da, 20 yaşında yazdığı yarı tefsiri-bilimsel açıklamalı kur'an meali ile ve sosyal medyada (youtube, Facebook, Twitter, Instagram vb.) Ateizm ve deizm'e yaptığı eleştiriler; Kuran'a yönelik bilimsel-tarihsel hata ve çelişki iddialarına yönelik ürettiği içerikler (videolar, makaleler ve "Neden inanıyorum?" kitabı) ile popüler olan, deizm'den dönen bir sorgulayan müslüman.

  • Youtube
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook

Hakkında

12-14 yaşlarında kur'an meali okumasıyla inancını sorgulamaya başladı. Başlangıçta Tek Tanrının varlığıyla ilgili felsefi argümanlar sayesinde bir yaratıcının varlığını kabullendi. Ancak din(ler)in doğruluğuna dair herhangi bir kanıt bulamadığı için -başlangıçta- deist oldu. Ancak deizm'in hayata bir gaye vermemesi ve pratikte bu Tanrı fikrinin "Niçin varım? Tanrı neden yarattı? Bu hayatın amacı ne? Neden kötülük var?" tarzı sorular sayesinde deizm'in yeterli cevap olmadığına karar verdi. Bir süre sonrasında, Kuran'ın bilimsel mucizeleri ve teizm'in temel iddialarından birisi olan 'Ahiret-ölümden sonra yeniden diriliş' fikrinin doğruluğuna dair sunulan bazı bilimsel ve felsefi deliller sayesinde, İslam'ın doğruluğuna karar verip kendisini "sorgulayan Müslüman" olarak tanımladı.

 

Bu yaşadığı sorgulama evresinden ötürü, başka insanların da bu sorularla muhatap olacağını düşündüğünden, bildiklerini paylaşmak amacıyla sosyal medyadaki çeşitli ateist sayfalara ve gruplara katıldı, fikirlerini paylaşmaya ve ateistlerle tartışmaya başladı. Sosyal medyadaki ateizm'in, aslında cevap bulamama durumundan ibaret olmayıp, daha çok 'dine yönelik eleştirilere yeterli cevapların verilmemesi' olduğunu fark ettiğinden kendisini bu alanlarda geliştirmeye ve öğrendikleri kadarıyla din müdafaa'sı yapmaya ve sosyal medya ateizm'i ile fikri mücadelede olmaya başladı. 2015-2019 yıllarında çeşitli 'Müslüman Ateist tartışma (50.000-100.000 üyelik) gruplarında' aktif katılımcı ve yönetici olarak gruplarda en çok tanınan Müslümanlar'dan birisi oldu.

 

2019-2020 yıllarında ise, İslam içi akımların ihtilafları, modern meal yazarlarının çevirilerde ittifak sağlayamaması ve -bazı- meal yazarlarının kaynaklarda çarpıtma yaptığını görünce hiçbir meale güvenemeyeceğini düşündüğünden kur'an'ı sıfırdan kendisi tercüme etmeye karar verdi. Çeşitli kitaplardan, kaynaklardan ve kişilerden Arapça eğitimi alıp, kur'anı tercüme etmeye başladı, ayetleri çevirirken özellikle de din eleştirmenlerinin "hata, çelişkili" olarak değerlendirdiği ayetleri kaynaklarıyla birlikte değerlendirip, bilimsel tefsirli bir kur'an meali hazırladı. 2020 yılında bu çeviriyi kendi sitesinde ve blogunda yayımladı.

 

Yine aynı yıl içerisinde, sosyal medyadaki nonteist argümanlara karşı cevabı hiç verilmemiş olduğunu veya verilse de yetersiz olduğunu düşündüğü konuları özellikle konu alan ve yeni başlayanlar için oldukça sade ve kısa bir kitap olan "Neden İnanıyorum?" kitabını çıkarıp ücretsiz olarak pdf formatını yayımladı. Mealin ve kitabın çıkışından sonra, sosyal medyada yazı dili yerine videolarla ateistlerin argümanlarına ve İslam eleştirilerine cevap vermeye başladı. Ağırlıklı olarak yine cevabı verilmeyen konuları gündem edip çeşitli ateist kanallara reddiye yaptı. En çok da "Diamond'ın 'kur'an mucizeleri gerçek mi?' videosunu inceliyoruz" videosuyla popülerliği arttı. Bu reddiye sürecinde Mitolojiler, diğer dinler ve felsefi konularda kendisini geliştirdi. İslam içi (fıkıh vb.) konulara çok girmemekle birlikte, İslam içi konularda ve hadisler konusunda, -İslam içi iç çatışmaya sebep olmamak ve her türlü muhalif İslami akımı ortak noktada toplamayı istediği için- görüşünü gizlemeye karar verdi. Çalışmalarına, doğduğu şehir Gaziantep'te devam ederken, Kahramanmaraş depreminden 2 gün önce İstanbul'a taşındı ve Caner Taslaman ile tanıştı. İstanbul'a gelmesiyle yepyeni bir hayata ve daha çok imkana ulaştı. İlk konferansı olan "Ateizm ve deizm neden artıyor?" sunumunu 15 Nisan 2023 tarihinde, Bursa ördekli kültür merkezinde yaptı. 

Etiketler: Hubeyb Öndeş kim?

Hubeyb öndeş kimdir? Hubeyb hadisler hakkında görüşleri, Hubeyb Öndeş meal pdf

bottom of page