28- Kasas suresi (Hubeyb öndeş meali)

Güncelleme tarihi: Oca 14

1- Ta, Sin, Mim.

2- İşte bu, apaçık kitabın ayetleri'dir.

3- Musa'nın ve Firavun'un haberinden [bir kısmını] inanan bir millet için Hak ile [gereğince] sana okuyup teşvik ediyoruz.

4- Gerçek şu ki, Firavun yerde [bölgede] ululandı. Kendilerinden oğullarını boğazlamakta, kadınlarını hayatta bırakmakta olduğu bir takımı zayıf bırakmayı isterken [o bölgenin] ailesini/halkını birer taraftar haline getirdi. Gerçekten o, bozgunculardandı.

5-6- Yerde [o bölgede] zayıf bırakılmak istenenlere büyük bir iyilikte bulunmayı; onları imamlar [önderler] yapmayı; onları mirasçılar yapmayı; yerde [o bölgede] onlara imkan vermeyi; Firavun'a, Haman'a ve o ikisinin ordusuna, onlardan korkup çekinmekte oldukları [şeyleri] göstermeyi istiyoruz.

7- Musa'nın annesine "Onu [Musa'yı] emzir. Ona karşı [onun başına bir şey gelmesinden] korktuğun zaman, onu denizin¹ içine at, korkma ve üzülme. Gerçekten biz, onu sana geri çevireceğiz. Onu gönderilenlerden yapıcıyız." diye vahiy ettik.

¹: "yemm=يمم" kelimesi İbranicede de ["yam=יָם"] deniz anlamındadır. (wictionary: يمم)