top of page

45- Casiye suresi (Hubeyb öndeş meali)

1- Ha, Mim.

2- Kitabın kısım kısım indirilişi, üstün olan, hakim/hikmetli olan Allah'tandır.

3- Gerçekten, Göklerde ve yerde (evrende), inançlılar için mutlaka ayetler [mucizeler] vardır.

4- Sizin yaratılışınızda ve kımıldanan[canlılar]dan savurmasında/meydana getirmesinde, yakinen-kesin olarak inanan bir millet için ayetler [mucizeler] vardır.

5- Gecenin ve gündüzün birbiri yerine geçmesinde, Allah'ın gökten herhangi bir Rızıktan indirmesinde, ardından onunla [o indirdiği ile], ölümünün¹ ardından yere [dünyaya] can vermesinde ve Rüzgarların halden hale geri çevrilmesinde, akıl eden bir millet için ayetler [mucizeler] vardır.

¹: Dünya ilk başta bir ateş kütlesi halinde olduğu için yaşama elverişli bir halde değildi, yani ölü bir haldeydi. Üzerinde bulunan su da canlılığı oluşturmaya yeterli değildi. Bundan dolayı suyun gökten (uzaydan) geldiğine dair bir teori mevcuttur. (bilgilerin doğruluğu şu kaynaklardan teyit edilebilir: Dr. Melik kara, yerkürenin ve atmosferin oluşumu, BBC- dergi okyanuslar nasıl oluştu?) ayetin kasıt ettiği olay bu olabilir.

6- İşte şunlar, Allah'ın kendilerini sana Hak ile [gereğince] okuyup teşvik ettiğimiz ayetleridir. Artık, Allah'tan ve ayetlerinden[mucizelerinden] sonra hangi söze inanırlar?

7-8- Allah'ın ayetlerini, kendisine okunup teşvik edilirken işiten sonra da sanki onu hiç işitmemiş gibi (hareketinde) büyüklük taslayan olarak ısrar eden kasıtlı suçlu olan her bir uydurukçuya yazıklar olsun! Artık, onu [öylesi kimseyi] can yakıcı bir azap ile müjdele!

9-10- [O] ayetlerimizden herhangi bir şeyi öğrendiği zaman, onları [ayetlerimizi] bir alay konusu edinmiş olandır. İşte onlara (evet!) onlara alçaltan bir azap, arkalarından da cehennem vardır. Elde ettikleri [şeyler] hiçbir açıdan kendilerine yeterli gelmiyor. Allah'tan berideki velileri de [yeterli gelmiyor]. Onlar için, büyük bir azap vardır.

11- Bu, bir yol rehberidir. RAB'lerinin ayetlerini göz ardı etmiş olanlara [gelince] onlar için, sarsıntıdan olan can yakıcı bir azap vardır.

12- Allah, kendisinin emriyle/işiyle onun içinde gemilerin akıp gitmesi için ve kendisinin ikramından aramanız için denizi size hizmet ettirdi. Teşekkür etmeniz beklenir.

13- Göklerde ne varsa, yerde ne varsa [hepsini] topluca kendisinden (bir rahmet olarak) size hizmet ettirdi. Evet! Kavramaya çalışan bir millet için işte bunlarda mutlaka ayetler [mucizeler] vardır.

14- İnanmış olanlara söyle de Allah'ın günlerini beklemeyenleri bağışlasınlar ki [Allah], elde ettikleri sebebiyle bir millete karşılığını versin.

15- Kim, düzgün-iyi bir eylemde bulunduysa, kendi canının çıkarınadır; Kim çirkinlik [kötülük] ettiyse, kendi aleyhinedir. Sonra sadece RAB'binize geri döndürülürsünüz.

16- Elbetteki, İsrail'in oğullarına kitabı, hükmü/hikmeti ve peygamberliği vermiştik, temiz olanlardan rızıklandırmıştık, alemlere [varlıklara] karşı üstün kılmıştık.

17- Onlara, işten açık kanıtlar vermiştik. Ardından onlar ne ayrılığa düştüler ise ancak bilginin kendilerine gelmesinden sonra aralarındaki taşkınlık için [ayrılığa düştüler]. Kendisine ayrılığa düşmekte oldukları konuda, aralarında kıyamet günü gerçekten RAB'bin karar verir.

18- Sonra, işimizden bir yasanın üzerine seni seçtik. O halde, ona [o yasaya] bağlı ol ve bilmeyenlerin keyiflerine bağlı olma!