top of page

88- Gaşiye suresi (Hubeyb öndeş meali)

Güncelleme tarihi: 11 Şub 2020

1- Gaşiye'nin [kuşatanın] olayı/sözü sana geldi mi?

2-3- O gün, bir takım yüzler [kişiler] mahçuptur, çalışandır, yorgundur.

4- Çok sıcak bir ateşi[n azabını] çeker.

5- Son Sıcaklığına ulaşmış bir gözden [pınardan] içirilir.

6-7- Kendileri için, şişmanlık vermeyen ve açlıktan [herhangi bir şeye] yeterli olmayan bir kuru dikenden başka yiyecek [mevcut] değildir.

8- O gün, bir takım yüzler [kişiler] nimetlidir.

9- Gayreti için razı olmuştur.

10- Yüce cennetin içindedir.

11- Onun [cennetin] içinde, boş olanı işitmezler.

12- Onun içinde, akıp giden bir göz [pınar] vardır.

13-16- Onun içinde, yükseltilmiş döşekler, konulmuş küpler, saf saf dizilmiş küçük yastıklar ve yayılmış halılar vardır.

17- O halde, yüklülere [bulutlara]¹ bakıp düşünmüyorlar mı? Nasıl yaratılmış?

¹: Develer veya bulutlar kasıt edilmiştir. (müfredat : إبل)

18- Bir de göğe [bakıp düşünmüyorlar mı?]¹ nasıl yükseltilmiş?²

¹: "ile-s sema=إلى السماء" ifadesi, "ile-l ibil=إلى الإبل" ifadesinin matuftur.

²: Naziat 29-32 ayetlerinin dipnotuna bakınız.

19- Dağlara [bakıp düşünmüyorlar mı?] nasıl dikilmişler?

20- Yere [bakıp düşünmüyorlar mı?] nasıl eşitlenmiş?¹

¹: Bu dört Ayetteki fiiller, 1. Şahıs formu ile de okunmuştur. (Beydavi, kurtubi) yani "Nasıl yaratmışım? Nasıl yükseltmişim?.." manasında.

"sath=سطح" bir şeyi artırmak (İbni faris:Mekayısi-l lugat : سطح maddesi) ve eşitlemek/düzenlemek (zamahşeri:belegat esası: سطح maddesi) anlamındadır. kelime anlamının dünyanın şekliyle alakası yoktur. Üzerinde yaşamın gerçekleşmeyeceği tarzda düzensiz bir yapıya sahip olmayıp düzenlenmiş olduğu anlatılmaktadır. Diğer sözlük anlamına göre düzlükle alakalı değildir. Hemen hemen hepsinin verdiği ortak manaya göre düzenlemek anlamındadır. Mesela Ragıp isfehani [v. 1108] şunu söyler: "[Örneğin] 'mekanı sath ettim' denilir. 'Onu [mekanı] sath [evin üzeri] gibi bir düzenleme içinde yaptım' manasındadır" İbni manzur [D. 1232, v. 1311] lisanu-l Arap isimli sözlüğünde bu kelimenin "yere yatırmak/uzandırmak" anlamında olduğunu söyler


21-22- O halde, hatırlat. Sen, sadece bir hatırlatıcısın, onlara bir bekçi değilsin.

23- Ancak, yüz çevirmiş ve gerçeği örtmüş kimse[ler] hariç.

24- Artık, Allah daha büyük azap olarak ona azap eder.

25- Gerçekten, dönüşleri sadece bizedir.

26- Sonra gerçekten, hesapları[nı sormak] sadece bizedir.

294 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page