top of page

89- Fecr suresi (Hubeyb öndeş meali)

1-4- [Geceyi] yaran¹, on geceler, çift, tek² ve yürüdüğü zaman gece delildir ki

¹: "fecr=فجر" bir şeyi olabildiğince yarmaktır.(müfredat :فجر ) Gündüz de, Geceyi yardığı düşüncesiyle bu adı almıştır.

²: bir yoruma göre, "tek" ile kasıt Yaratıcıdır; "çift" ile kasıt ise, mürekkep olması hesabıyla yaratılmışlardır. (müfredat :شفع)

5- İşte bunda, bilinç sahibi olan için bir delil var mı?

6-10- RAB'binin, Ad [milletine] yani dayanak sahibi olan, belde[ler] içinde kendisinin örneği hiç yaratılmamış olan İrem'e; Vadide sert taşı oyan semud[milletine]; kazıklar sahibi Firavun[un halkına] nasıl yaptığını hiç görmedin mi?

11- [Firavunun halkı] ki, beldede taşkınlık yaptılar

12- Bozgunculuğu [terörü] onun [beldenin] içinde çoğalttılar.

13- Derken, bir azabın kamçısını RAB'bin onların üzerine boşalttı.

14- Gerçek şu ki, RAB'bin kesinlikle gözetleme yerindedir.

15- Artık, RAB'bi, kendisini [insanı] sınayıp da kendisine ikram ettiği ve kendisine nimet verdiği zaman, insana gelince: [insan] "RAB'bim bana ikram etti" der.

16- Kendisini [insanı] sınayıp da rızkını kendisine karşı belirlediği [ölçülediği] zaman, [insana] gelince: [insan] "RAB'bim beni alçalttı" der.

17- Asla! Hayır, yetime ikram etmiyorsunuz.

18- Yoksulun yemeği konusunda [yoksula yedirmeye] teşvik etmiyorsunuz.

19- Mirası, alabildiğince hep birlikte yiyorsunuz.

20- Malı, olabildiğince çok seviyorsunuz.

21- Asla! Yer, ufak ufak toz edildiği zaman,

22- RAB'bin[in emri]¹ ve melekler saf saf geldiği zaman,

¹: Muzaf hazf edilmiş olabilir. Buna göre "Emrullahi=أمر الله" yani "Allah'ın emri..." manası verilebilir. Muzaf'ın hazf edildiği ayet örnekleri vardır.

23-24- O gün, cehennem getirildi. O gün, insan hatırlar. "Keşke hayatım için önden hazırlasaydım!" derken kendisi için hatırlatma[nın faydası]¹ nasıl olacak ki?

¹: Muzaf olan "menfaat=منفعة" kelimesi hazf edilmiştir. Aksi takdirde çelişki çıkar. (Zamahşeri: keşşaf, Fahreddin Razi, beydavi)

25- Artık, o gün herhangi bir kimse onun azap ettiği şekilde azap edemez.

26- Herhangi bir kimse, onun bağladığı şekilde bağlayamaz.

27- "Ey tatmin olmuş benlik!"

28- "Razı olunmuş bir halde razı olarak RAB'bine dön."

29- Ardından, kullarımın¹ içine gir.

¹: İltifat sanatı uygulandı. Önceki ayette "RAB'bine" denilerek "Rab" üçüncü şahıs olarak anlatıldı. Bu ayetten itibaren ise, birinci şahısa çekildi.

30- "Cennetime gir."

376 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page