top of page

Fatiha suresi (Hubeyb öndeş meali)

1- Rahman olan, Rahim olan Allah'ın adıyla..  2-4 övgü, Alemlerin[varlıkların]¹ RAB'bi, Rahman olan, Rahim olan, din [borç] gününün hükümdarı olan Allah'a mahsustur.  ¹: "alemler" [العالمين] kelimesi var olan tüm varlıklar anlamındadır. Bunun delili şuara 23-24 ayetleri'dir. Şuara: 23- Firavun "Alemlerin [varlıkların] RAB'bi nedir?" dedi. 24- [Musa] "Göklerin, yerin (evrenin) ve ikisinin arasındakilerin (içindekilerin) RAB'bidir. Eğer, yakinen-kesin olarak inananlar iseniz..." dedi. 

5- Sadece sana kulluk ediyoruz ve sadece senden destek istiyoruz.  6-7- bizi en doğruya¹ ileten yola, yani kendilerine gazap edilmiş olmayan ve[yyolu] kaybetmiş olmayan, kendilerine nimet vermiş olduklarının doğru yoluna yumuşakça² ilet.  ¹ : ayetteki الصراط kelimesi, sin harfi ile سراط olarak da okunmuştur. (Ragıp isfehani el müfredat, صرط maddesi) bu durumda "kolay olana ileten yola ilet" manasındadır.  ² : hidayet kelimesi, "yumuşakça götürmek" mânâsına gelir (Ragıp isfehani el müfredat, هدي maddesi)

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page