top of page

AKAİD İLMİNİN ÖNEMİ (Dine uygun doğru fikirlerin temeli)

Güncelleme tarihi: 15 Mar 2022

Akaid, “düğümlemek” mânasındaki akd kökünden türemiş bulunan akîde kelimesinin çoğuludur. Aynı kökten türetilen ve “iman” ile eş anlamlı olarak kullanılan i‘tikad ise “düğüm atmışçasına bağlanmak, bir şeye gönülden inanmak, gönülden benimsemek” demektir. Bu durumda akîde “gönülden bağlanılan şey” anlamına gelir; bir terim olarak da “inanılması zaruri olan ilke” (iman esası, mü’menün bih) diye tarif edilebilir. Buna göre akaid, “İslâm dininin temel kaideleri, inanılması zaruri hükümleri” mânasına gelir. Bu temel kaidelerden bahseden ilme de akaid ilmi denilmiştir.


Bir düşüncenin dine uygun olup olmayacağını temel ilkelere bakarak çözebilirsiniz...İMANIN TEMEL ESASLARI


Dinini temel iman esasları kuran ı kerime ve tevatür haberlere dayalıdır bunlara inanmak zaruridir.


Bunlar ile birlikte zarürat i dinniye dediğimiz sübut ve delaleti kesin ilkeler var.
Dinin temel esaslarından biride ahlak esaslarıdır.


Bunlardan bazıları şunlardır.


Bir düşüncenin İslam dinine uygun olup olmadığını öğrenmenin en basit yolu İslam dinin temel iman ve ahlak esaslarını bilmekle olur.


Şayet dinin temel esaslarına aykırı hiç bir düşünce bir Müslüman tarafından kabul edilemez..İnsanların bir çok düşünceleri vardır bazen bu düşünceler dinime uygun mudur diye sorular sormaktayız dinin temel inanç esaslarına hakim olan biri bunları rahatlıkla çözebilir.Bunlara bazı örnekler verelim.Evren yasalar tarafından yönetilmekte olduğunu söyleyebilir miyiz?


Evrenin bir yaratıcıdan bağımsız yasaların kendi kendine yönettiğini söyleyemeyiz çünkü yasalar iş yapmaz yasalar ile iş yapılır yasaları 'da koyan bir YARATICI vardır.


Bunu ad aktarması (mecaz) olarak düşüne biliriz. Örneğin Ankara okulların tatil olması için karar aldı gibi kararı alan Ankara değil yetkililerdir.


Doğa yasaları ile YARATICI evreni yönetmektedir


ALLAH YARATICIDIR doğa yasalarını yaratıp yönetmektedir.
Allah benim kiminle evleneceğimi bilebilir mi?


Bu sorunun cevabı çok basit olarak Allah ALİM OLANDIR lakin bilemek ile belirlemek aynı şey değildir bilgi malumata tabidir.


Yani Allah HER ŞEYİ BİLENDİR. kimin kiminle evleneceğini bilmektedir.Din uğruna bütün herkes ile savaşılması doğru mudur?


Bu görüş temel esaslara aykırı düştüğü için İslam ile asla bağdaşmayan yanlış bir düşüncedir.


Dini İslam tüm insanların zaruri olarak HAYATININ KORUNMASINI söylemektedir.


Her bireyin bozgunculuk zulüm saldırı yapmadığı sürece fikirlerinde dini görüşünde özgür bir şekilde YAŞAMA HAKKINA sahiptir.İslam dini diğer dinlerden alınmıştır.


Dini İslam diğer dinlere benzer olması çok doğaldır dinlerin sahibi bir tek yaratıcıdır her ne kadar zaman içinde diğer dinlerde bozulmalar olsa bile bazı noktalarda doğru İslam a uygun şeyler olmaktadır


Bu dinin onlardan alındığına değil sahibinin bir tek (TEVHİD) olduğuna delildir


Biz her millete bir peygamber gönderdik.” (Nahl, 16/36)


Şayet onlardan kopya olsaydı tahrif edilmiş şekilde alınırdı oysa İslam dininde aktarılan bir çok bilgide düzenleme yapılmıştır.


Benzerliklerin olması TEVHİD ve her kavme uyarıcı PEYGAMBERLER gönderilme ilkesini doğrulamaktadır.Görüldüğü gibi genel olarak bir çok konuyu ilkelere dayalı bir şekilde çözebilmekteyiz


Bir sonraki yazımızda kuranı kerimi anlamada Temel ilkelerin önemi üzerinde duracağız
İslam dininin temel esaslarını akaid ve inanç esasları kitaplarından okuyabilir konular ile ilgili yazılan makalelere göz atabilirsiniz..Araştımacı yazar


MUSTAFA ALİ UÇAR


KAYNAKLAR


Tavsiye edeceğimiz referans olarak Anadolu üniversitesi İslam inanç esasları ders kitabını okuya bilirsiniz..

ILH1001 - İSLÂM İNANÇ ESASLARI
.pdf
PDF dosyasını indir • 1.58MB251 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page