top of page

Dağlar Depremleri Engeller mi? Celal Şengör ve Düz Dünyacılar'a Kaynaklarıyla Cevap.

Güncelleme tarihi: 20 Mar

1. Kuran’da “yerin genişletildiğini” söyleyen ayetler nasıl anlaşılmalıdır?


Müslüman olmayan kişilerin ya Kuran’ı anlamaya özen göstermemesinden ya da jeoloji bilgisinin eksikliğinden dolayı Kuran’da jeolojik hatalar olduğunu söylediklerine şahit olmaktayız. Amma müslüman bir jeolog (yüksek lisans öğrencisi) olarak ben bu ayetleri incelediğim zaman ister Kuran’ın kelime seçiminden isterse de konulara yaklaşım tarzından dolayı ateistlerin bilimsel hata olduğunu iddia ettiği ayetlerin aslında bilimsel mucize olduğuna tanıklık ediyorum. Bazı müslümanlar dahi Kuran’da dünyanın düz olduğu söylendiğini iddia etmektedirler. İlgili ayetler genelde aşağıdakı gibidir: Kaf 7: Yeri genişlettik ve içine sabitleyiciler yerleştirdik… Ayetin yerden bahs ettiğini göre-göre jeoloji bilimine baş vurmamak yapıla bilecek ilk hata olacaktır. Jeolojiye baktığımız zaman plaka tektoniği bu ayetin açıklanması için en uygun açıklama olarak önümüze çıkmaktadır. Mantodaki konveksiyon akımları sayesinde yılda 2 ile 20 cm arasında yayılarak genişlemekte olan okyanus tabanlarında, 200 milyon yıl gibi geniş bir zaman içerisinde astenosferden çıkan bazaltik lavlar sayesinde okyanus tabanlarının yenilenerek gençleşmesi, kıtaların ayrılması, okyanusların açılıp-kapanması, okyanus tabanlarında vadilerin ve rift zonlarının oluşması gerçekleşmektedir. Buna örnek olarak Pangeya’nın parçalanmasını ve Atlantik okyanusunun en az 10 defa açılıp-kapanmış ola bileceğini göstere biliriz. Jeologlara göre 200-250 milyon yıl sonra kıtalar ilk haline benzer bir forma gelerek (ya Novapangeya, ya Neopangeya, ya Aurica yada Amasiya şeklini alarak) tekrar birleşiceklerdir.

Şekil 1: Uzaklaşan Amerika ve Afrika kıtaları arasında Atlantik okyanusunun oluşumu.[1]

Şekil 2: Dünya tektonik haritası sayesinde birbirinden uzaklaşan ve birbirine yaklaşan levha sınırları gözükmektedir.[2]


Kuran bir bilim kitabı