top of page

Deizme yönelten 21 soruya cevap!

Son günlerde meşhur "deizme yönelten sorular!" haberlerini görmüşsünüzdür. "deizme yönelten 21 soru'ya" cevaben kısaca bir makale hazırladım. Elimden geldiğince uzatmadan yazmaya çalıştım.Soruların çoğu basit olduğu için, önemli ve zor olanları ilk başa yazıyorum.. 🌟 1.) bizler müslüman ailede doğduğumuz için mi Allaha inanıyoruz? İnanmayan ailede doğanların suçu ne? ➡ Çoğumuz, bulunduğu coğrafya nedeniyle inanıyor olsa da, kuran bize sorgulayan bir imanı emir eder. 70'den fazla Ayette" aklınızı kullanın, düşünün, delil isteyin, atalarınız yanlış yolda olabilir "diyerek sorgulamayı emir eder.. Kuran der ki; "Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez" (bakara 286) insan fıtratı gereğince yaratıcıyı bulacak şekilde yaratılmıştır.. İnsan "yaratıcı" kavramını hiç duymamış olsa bile, evrenin yapısına bakarak yaratanı bulabilir. Allahın/yaratıcının varlığının felsefi delilleri ; 🌟 Evrenin rasyonel (anlaşılabilir) olması 🌟 makro boyutta determinist (belirlenmiş) bir yapıda olması 🌟 sistematik olması 🌟 herşeyin bir döngü olması 🌟 bilimin her geçen gün evreni daha iyi anlıyor sistemi daha iyi açıklıyor olması. Bütün bunlar evrenin "tasarlanmış" olduğunu kanıtlayarak yaratıcıyı zorunlu kılar. Eğer kendisine kuranın mesajı ulaşmadı ise (İsra 15) yaratıcıya inanıp iyi işler yapmakla sorumludur.

2.) ya hristiyanlar veya ateistler haklıysa? ➡ Herkes haklı "olabilir" diyerek, kimsenin haklı olamayacağını, emin olamayacağımızı, düşünmek mantıksızdır. Her inanç, bir iddiadır, kanıt sunana kadar... Ateizm; metafizik tüm ögeleri reddeden görüştür. Her şeyi maddede arar. Sadece evrenin başlangıcı; madde mekan ve yasaların hatta enerji korunumu kanununun bile yoktan var olması ateizme en büyük darbeyi vurmuştur. Yoktan var oluş, şu an tartışmalı olsa da, rasyonelist (akılcı) biriyseniz ; sadece evrenin sistematik, rasyonel (anlaşılabilir), deterministik (belirlenmiş) bir yapıda olması, herşeyin fizik yasalarına göre çalışıyor olması, insanın bu evreni anlayıp bilim yapıyor olması bile bütün bunların ardında bir yaratıcının varlığını gösterir. Hristiyanlık; sadece bu Din değil, bütün dinleri doğru olabilir. (fazla uzamasın diye bu dinlerin mantığına girmiyorum) Bize düşen sadece kanıta bakmaktır. Kuranın kanıtı; 1400 yıl öncesinden kozmoloji doğa ve yaratılış hakkında o kadar çok konuşup bulunduğu çağın yüzlerce yanlış bilgisine rağmen günümüz bilimine zıt herhangi bir ayeti olmayan aksine isabetli ve bağdaşabilen ayetleri olan bir kitap olması zaten onun tanrıya ait olduğuna kanıttır!

Bazıları "kuran diğer kitaplardan çalıntı yaptı" der. Mucizeler konusunda ;kuranın bu kitaplardan alıntı yaptığını düşünmek de saçmadır Çünkü ; Kuranın bulunduğu çağda herhangi bir konuda binlerce iddia varken kuranın bunların arasında sadece doğru bilgiyi seçmesi imkânsız.

Mesela hiç eğitim almadığınız bir sınava girdiniz, karşınızda 100 tane soru koysalar her biri içinde 1000 tane seçenek koysalar bunların hepsini de doğru işaretleme şansınız yok. Çünkü elinizde o bilginin doğru veya yanlış olduğunu belirleyecek bir şey yok.

Kuranın bulunduğu çağda da böyleydi. Hz Muhammed bunlardan doğru olanları seçecek imkana sahip değildi.

Bulunduğu çağda kozmoloji doğa ve yaratılış hakkında o kadar çok konuşup bulunduğu çağın yüzlerce yanlış bilgisine rağmen günümüz bilimine zıt herhangi bir ayeti olmayan aksine isabetli ve bağdaşabilen ayetleri olan bir kitap yazması da imkansızdı Sadece bu olay bile kuranın insan elinden çıkmadığına kanıttır!

3.) Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor? Neden eşit davranmıyor? ➡ Allah başımızda bekçi değil, "sizi dünyada her türlü kötülükten koruyacağım" diye bir şey demedi, eğer her şeye müdahale etseydi ahiretin bir anlamı olmazdı. Eziyet gören insanların çoğunluğu, yine insanlar yüzünden eziyet görüyor. Herkes üzerine düşeni yapmış olsaydı dünya bugün bu halde olmazdı. İnsanların suçunu yaratıcıya atmayalım... Ayrıca; "herkes çalıştığının karşılığını alacaktır"(İbrahim 51) eşitlik, ahirette gerçekleşecektir.

🌟 4.) sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey. Allahın sonsuz olmasını algılayamıyorum.

➡ Bir şeyin algılanamıyor olması, onun bilinmesine engel değildir. Yaratıcımız, akıl /felsefe yoluyla bilinir. Zaten varlık konusu bilimin alanı değildir felsefenin alanıdır. Bilim var olan sistemi açıklar. Allahın/yaratıcının varlığının felsefi delilleri ; 🌟 Evrenin rasyonel (anlaşılabilir) olması 🌟 makro boyutta determinist (belirlenmiş) bir yapıda olması 🌟 sistematik olması 🌟 herşeyin bir döngü olması 🌟 bilimin her geçen gün evreni daha iyi anlıyor sistemi daha iyi açıklıyor olması. Bütün bunlar evrenin "tasarlanmış" olduğunu kanıtlayarak yaratıcıyı zorunlu kılar.

5.)kaderde ne zaman öleceğimiz belli ise, neden sadaka ömrü uzatıyor? Kaderde nereye gideceğimiz belli ise niye ibadet ediyoruz? ➡ Geleneğin ezber bilgileri... "Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler."(Nahl 61) bu ayet gereğince, hiçbir şey ömrü uzatamaz veya kısaltamaz.. (Kader konusunu 17&18. Kısımda yazmıştım...) İsra 13 "biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık"

6.) Allahın ihtiyacı yokken bizi neden test ediyor? ➡ Her şey ihtiyaçtan yapılmaz. Allahın elbette, kullara ihtiyacı yoktur. Bu yaratılış, Allahın tercihidir. Yazara "neden hikaye yazıyorsun?" diye sormak mantıksız. Kalemde kağıtta onun olduğuna göre istediğini yazabilir. Zaten kader Allahın BELİRLEMESİ DEĞİL bilmesidir. İradenle belirliyorsun herşeyi. İmtihan;test =iradenin farkındalık kazanması.

7.)Allah neden kötülüklere engel olmaz? ➡ Önceki sorularda. kısmen değinmiştim; Allah başımızda bekçi değil, "sizi dünyada her türlü kötülükten koruyacağım" diye bir şey demedi, eğer her şeye müdahale etseydi ahiretin bir anlamı olmazdı.

8..)putperestleri eleştiriyoruz, ama kabe'nin etrafında dönüyoruz. ➡ Öncelikle put nedir? Onu bilelim; Put, demek "heykel" demek değildir. , inancına göre para da put olur, çok sevdiğin insan da put olur, değersiz bir kağıt parçası bile put olur.

Biz kabeye secde ediyor tavaf ediyoruz Allahı zikir ediyoruz. Putperestler de heykellere secde ediyor etraflarında tavaf edip isimlerini zikir ediyorlar. Aradaki fark ; Putperestler o heykelleri yaratıcı /ilah kabul ediyorlar.

Biz ise sadece Allahın emri olduğu için yapıyoruz. Yoksa hiçbir müslüman kabe denen 4 duvara yaratıcı /ilah gözüyle bakmıyor. Eğer bakıyorsa o da puta tapmış olur. .. .9.)bu dünyaya gelmek benim tercihim değildir. Allah, bunun benim tercihim olup, hatırlamadığımı söylüyor.

➡ Tercihi bizim yaptığımız, yani "kalu bela" denilen olay yanlış anlaşılıyor ;

Araf 172.Ayet: Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler.

Bu Ayette, insanın Allaha şahit olduğu yazmaktadır. Ancak buradaki olayın hatırlanmadan kasıt, insanın fıtratı gereğince yaratıcıyı tanımasıdır. İnsan, fıtratı gereğince yaratıcıyı bulacak şekildedir. Önceki maddede evrenin yapısı ile ilgili söylediklerimi hatırlarsanız, insanın bu evrene bakıp yaratıcıyı bulması, üstelik ilk insanlardan beridir hep tanrı inancı olması da bu tezimi doğrulamaktadır

10.) Allah kalplerini mühürlediği insanları neden cezalandırıyor? ➡ Allah durduk yere kalpleri mühürlemez. Kur'an'a soralım ; Allah neden kalpleri mühürler?

"KÜFÜRLERİNDEN dolayı Allah kalplerini MÜHÜRLEMİŞTİR" (4:155) "Önce iman Sonra inkar etmeleri sebebiyle kalpleri mühürlenmiştir." (63:3)

Allah kimin kalbini mühürler?

"İşte HADDİ AŞANLARIN kalplerini biz böyle mühürleriz." (10 :74)

 "Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler." (40:35)

Allah kimi hidayete iletir? ;

 "Kuşkusuz Allah kendisine yöneleni de hidayete erdirir." (13:27)

11.) kelam dersinde mucize, olay, görüyoruz ama hiçbirinin delili yoktur. ➡ Mucizevi olayların bilimsel kanıtı olması gerekmez. Adı üzerinde "mucize"! Yoktan var eden yaratıcının gücü, bu mucizeleri gerçekleştirmeye yeter. Bununla birlikte bu olayların bir kısmını açıklayan hipotezler mevcuttur; kuantuma göre Deniz moleküllerinin iki yöne gitmesi sonucu deniz ikiye ayrılabilir. İsa'nın babasız dünyaya gelmesi, Meryem’in çift cinsiyetli olması ile mümkün. Zaten tahrim 12'de Meryeme eril zamir (فيه) Enbiya 92'de Meryeme dişil zamir (فيها) kullanılması da bu tezi destekler.. Ancak dediğim gibi; bunların illaki bilimsel izahı olması gerekmez.

12.) Allah niçin önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir? ➡ Önceki kitaplar da sadece o toplumları kapsayan detaylı hükümler mevcuttu. Mesela tevratta İsrail oğullarının hep sözlerinden dönmeleri, yaptıkları yanlışlar yüzünden ağır hükümler mevcuttur. Kendilerine ağır cezalar verilmiştir. Sonraki gelen peygamber ise onların yüklerini kaldırmış, daha hafif emirler vermiştir (7/157) O kitaplar belirli bir toplumu kapsadığı için Allah onları korumamıştır. Onlar da Allahın ayetleri idi onlar nesh oldu yerine daha iyisi olan kuranın hükmü geldi (2/106)

13.) içki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken bize neden bir anda haram oldu? ➡ Alışmış bir topluma bir anda "haram" demek yanlış olur. Bu yüzden aşama aşama kaldırılmıştır. Bugün sonradan müslüman olup önceden içkiye alışmış birisi de, içkiyi yavaş yavaş bırakır, bir anda bırakmaz.

14.) Allah hep "ben yaptım, ben yarattım" demesi tuhafıma gidiyor ➡ Soru yok, sadece eleştiri var. Kuranda, Allah her zaman için her şeyi yaratan ve yönetenin kendisi olduğunu söyleyerek, kendini yüceltir. "Allah niye kendisini yüceltir?" diye sorulursa ; Bunu yapmasındaki sebep; insanın, kendi başarısına sevinmeyip, bunun Allahın sayesinde olduğunu bilerek kibirden kurtulmasını sağlar. (bunun pek çok sebebi olabilir. Ama benim gördüğüm en yakın sebep bu)

15.) Allah bizi yaratmasaydı ne ile uğraşırdı? ➡ Allah /tanrı algılanabilir ama kavranamaz. Kendisi zamandan mekandan maddeden bağımsız olduğu için "ne yapardı... Uğraşırdı?" gibi zaman içerikli kavramlar geçersiz. Bu noktayı kavrayamıyoruz.

16.) kuranda kadın ve erkek niçin eşit değil? ➡ Konumuna göre ikisi de eşittir. Tevbe 71 "mümin KADINLAR ve ERKEKLER birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar..." Tevbe 44 de cinsiyet ayrımı yapmadan Cihad /müdafaa emri verilir. Geleneğin etkisi yüzünden kadın hep 2. Sınıf olarak algılanıyor. Kuranda bazı olaylar, eşitlik olmadığına dair kanıt olarak sunuluyor. Ancak bunların hepsinin cevabı verilmiştir. (yazı uzamasın diye hepsini örnek vermiyorum, isteyen araştırabilir) Örneğin mirasta kadının 1 erkeğin 2 almasının vasiyet edilmesi, ilk bakışta eşitsizlik gibi görünse de, diğer ayetlere bakılırsa gayet eşit bir emirdir. Erkeğin evlenirken kadına mehir vermesi emir edilir (Nisa 4) hatta erkek boşanırken tonlarca mehir vermiş olsa bile bir çöp alamıyor (Nisa 20) üstelik evin geçimini, kadının ihtiyacı olan herşeyi erkeğin omuzuna yüklüyor. Bu durumda eğer kadın ve erkek mirastan eşit alsaydı erkeğe haksızlık olurdu...

17.) Allah cennetlik veya cehennemlik olduğumu biliyorsa, neden bizi imtihan ediyor? 18.)öldükten sonra dirileceksek, neden ölüyoruz? 19.)Allah her şeyi bildiği halde, bizi niye yarattı? ➡ 17&18 ; İlk önce "kader" algısını düzeltelim. Kader Allahın belirlemesi değil bilmesidir. İradenle belirliyorsun herşeyi. Kader, inanç değil, bilimsel bir gerçektir. Evrenin temelde belirlenmiş bir yapıda olmasından dolayı, evrendeki her şeyin bir sonraki adımı tahmin edilebiliyor. Eğer bir yaratıcı varsa, onun geleceği "bilmiyor" olması imkansız.. Yaşamanın sebebi iradenin farkındalık kazanması içindir. Eğer yaşamadan, doğrudan cennet veya cehenneme girecek olsaydık, cehennemlik olanlar "bizim suçumuz neydi?" diyeceklerdi. Şu an yaşayarak irademizi görüyor, kendimiz şahit oluyoruz.

➡ 18; bu soruya ufak bir tebessüm ettim 🙂 bu soru yüzünden deist olanlar varsa, ülkenin geleceği iyi değil 🙂. Bu soru bir nevi; yazara "hikayeyi neden böyle yazdın?" diye sormak kadar saçmadır. "doyduktan sonra tekrar acıkacaksak, niye karnımızı doyuruyoruz?" demek gibi bir şey..

20 .) Allah bizi seviyorsa, neden günah işlememize izin verip, sonra bizi yakıyor? ➡ Günah işlemeye engel olsa, "irade" kavramı ortadan kalkar. İnsanlara genel kuralları belirtmiştir. İyi ve kötüyü yaratıp, iyi olanın seçilmesini emir etmiştir. "biz insana yolu gösterdik ister şükür eder ister nankör olur" (insan 3) Eğer kötülüğe izin vermese "seçme /irade" kavramlarından bahsedilmez... "neden yakıyor /ceza veriyor?"

Yaratıcımız Neyi emir ediyor? Neyi yasaklıyor? Bu emir ve yasaklarında dünyanın zararına bir şey var mı? Yok. Verdiği emir ve yasaklar dünyanın ve insanlığın iyiliği için. Dünyanın daha yaşanılır bir yer olması içindir.

İyiliği emir et, kötülükten alıkoy, zekâtı ver, ihtiyaçtan fazlasını yoksullara yetimlere ver[9/71] zulüme karşı savaş, [4/75, 1/190], insanlara güzellikle söz söyle, anneye babaya iyi davran, kadınlar ile iyi geçinin, [4/19] barış isteyin [8/61] Zina ve kumar yasak, [5/90, 17/32] iyiliği engellemek yasak [50/25], haksız yere öldürme [17/33]yeryüzünden bozgunculuk çıkarmak yasak,dine zorlamak yasak,[10/5] dinin İçinde de zorlama yasak, [2/256]( örnekler çoğaltılabilir) Bu kurallara uyulması için müjde (cennet) ve korku (cehennem) gereklidir. Bundan dolayı cehennem ile uyarılır.

21.) cennette birini istiyorum, o da başkasını istiyorsa ne olacak? ➡ Sorunun deizme yönelten bir tarafı yok. Kuranda "istedikleri her şey olacaktır" dediğine göre, Allahın aynı kişiden bir tane daha yaratması mümkündür. Hubeyb Öndeş #bir_sorgulayan_muslumanin_gozunden

362 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page