top of page

Teknik Detaylı Kuran Çalışması (Fatiha suresi)

Güncelleme tarihi: 17 Tem 2021

Bu çalışmanın amacı, gramer bilgisi olmayan insanların da Kur'an'ı -en az- gramer bilenler kadar anlamasını sağlamaktır.

Bu çalışmada gramer ve sözlük anlamları açısından oldukça detaya girilip, farklı okuyuşlara (Kıraat farklılıklarına) değinilecek. Bu çalışmadan sonra inşallah bir daha "hangi meal haklı? Hangisi çarpıtma yapıyor? Hangi meale güveneceğiz?" gibi sorularınız olmayacak.


Fatiha suresi

Fatiha 1.Ayet: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

"Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle..."Bu surenin başında "Kulu=قولو=deyin ki" şeklinde, 'hazf' olmuş yani kaldırılmış bir ifade vardır. Yani bu sure de "böyle deyin, böyle dua edin" şeklinde gizlenmiş bir emir vardır. Okuyucunun anlaması sebebiyle hazf olmuştur.

"bismillahi=بسم الله= Allah'ın ismiyle" "bi=ب=ile" harfi, metinden kaldırılmış (hazf edilmiş) bir ifadeye bağlıdır. Yani "Allah'ın ismiyle [şunu, şunu yapıyorum, yapacağım]" manasındadır. Örneğin kaldırılan ifade "okuyorum" veya "başlıyorum" olursa hedeflenen mana "Allah'ın ismiyle bunları okuyorum, buna başlıyorum" olur. "İsmi=اسم=İsmi [ile]" kelimesi metinde bir harf (ا harfi) olmaksızın yazılmıştır. Çünkü arapçada üç harf (Elif=ا, vav=و, y=ي) "İlletli harfler" sayılır, bu harfler yazımda ve söylemde metinden kaldırılabilir, birbirine dönüşebilir. Bu haldeki besmele tam 19 harftir. Eğer elif harfi olsaydı bu sayı 20'ye denk gelecektir. (bkz: 19 mucizesi) "Allahi=الله" İsmi, tamlanan olması sebebiyle son harekesi "i" şeklinde gelmiştir (Yani muzafun ileyh olduğu için mecrurdur) Allah adının özel isim olup olmadığı tartışmalı olsa da, kur'an'a göre tüm Elçilerin Allah'a davet ettiği düşünülürse, dili Arapça olmayan Elçilerin ve dinlerin içinde doğrudan "Allah" adının geçmediği göz önünde bulundurulursa, bu ismin özel isim olmayıp "Tanrı, yaratıcı" manasında genel bir kullanım olduğu ortaya çıkar. Çünkü diğer din ve inançlarda da Allah'ın sıfatları tarif edilir. Örneğin Zerdüştlükteki Ahura Mazda da fussilet 9. Ayette belirtildiği gibi dünyayı iki dönemde yaratmıştır. Buna benzer örnek çoktur. "E-r Rahmani-r Rahim=الرحمن الرحيم" İki isim, ikisi de tamlanan olması sebebiyle son harekeleri "i" şeklinde gelmiştir.


"Rahman" kur'an'da genellikle mümin ve müşrik herkesin kabul ettiği, herkesin işleriyle ilgilenen, hesap soracak sıfatı olarak tarif ediliyor. "Rahim" İsmi ise sadece inançlılarla alakalı olan, affetme, bağışlama gibi eylemleri olan sıfatı olarak tarif ediliyor.

Fatiha 2.Ayet: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ "Elhamdülillahi=الحمد لله= Övgü, sadece Allah'ındır." "Elhamd=الحمد" ifadesinin başındaki "el=ال" takısı ya belirli bir övgüyü kasıt etmek amaçlıdır, yani "bildiğiniz o övgü" anlamındadır. Ya da "cins ismi" manasında olup "Her türlü övgü, övgü türünden ne varsa" manasındadır. Bu tıpkı "insan" derken, insa