top of page

TEVBE 5 VE 29 AYETLERİ TEKNİK İNCELEME

Güncelleme tarihi: 7 Eyl 2022


Öncelikle ayeti Sure bütünlüğü ile bakalım (Farklı meallerden bakabilirsiniz)(1) Ayete anlaşma yapılan müşrikler ile ilgili olduğunu (4) ayete hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar (bu hükmün) dışındadır. Onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayınız diyor (5) ayete öldürülmesi söylenen müşrikler bağlamda olduğu gibi anlaşmaya uymayıp aleyhlerinde başkalarına arka çıkan الْمُشْرِك۪ينَ o müşrikler burada'ki الْ ''el takısı'' Arapça da genel olarak belirli olan şeyleri göstermektedir.


Ayet açık bir şekilde bilinen o müşrikleri Geçit yerleri gözetilerek onları bulduğunuz yerde öldürün diyor. Teslim olan veya yakalanan kuşatılıp hapis ediliyor. Yakalananlar veya telim olanlar tövbe ederse namaz kılıp zekat verirse ''Müslüman'' olurlarsa haliyle serbest bırakılıyor.


Öldürülme ve kuşatılma sebebi müşrik olmaları değil belirli müşrik olmaları yani savaş açanlar, zulüm yapan, düşmanlara destek olduklarından dolayıdır....

(Tevbe 4 5 6 7 Muhammed 4 bakara 256, yunus 99 ) okuyunuz...Merhamet esasları üzerine kurulu olan Dini İslam (6) Ayete Ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, Allah'ın kelâmını işitip dinleyinceye kadar ona aman ver, sonra onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu, onların, bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Demektedir.


Hatta müşriklerden bir kişi hz. Ali'ye gelerek "Bizden herhangi bir kimse bu dört ayın bitişinden sonra Muhammed'in yanına gelip de Allah'ın kelamını işitmek isterse veya bir ihtiyâcı dolayısıyla gelirse öldürülür mü?" diye sorunca hz. Ali ''hayır," diyerek tevbe 6. Ayeti okumuştur. (kurtubi, İrşad Ebu-s su'd, zamahşeri:keşşaf, Fahreddin Razi) bütün bu açıklamalar, 5. Ayetin savaş açanlara yönelik olduğunu ispatlıyor. Bu ayet, islamın barış dini olduğunu ifade eden ayetlerden biridir. (1)Tefsirlerden detaylı incelemek için bakınız...
Şimdi ise Sure bütünlüğü içinde (29) Ayeti inceleyelim....Ayete BÜTÜN Ehl-i kitap’tan olanlari demiyor Ehl-i kitap’tan Allah’a ve âhiret gününe inanmayanlar deniyor buda açık bir şekilde genel hüküm olmadığını gösteriyor. Bunlar Müslümanlara zarar veren ehli kitabın münafıkları oluyor. İnançları şirk olanlar ve zalimlik yapanlar (Al-i İmran, 3/199 Ankebut, 29/46 Âl-i İmrân sûresinin 24) okuyunuz..


Allah ve resulünün yasakladığını yasak saymayan sözü ise kendi Resullerin ve Hazreti Muhammed'in kendi dinlerinde olanları söylediği halde bu haramlara (yasaklara) uymayanlar. (Zulüm etme yalan söyleme hak yemeyin) (A’raf, 7/157) (Maide, 5/5 ).


Hak dine uymayan kimseler ise"Allah’a tam mânasıyla itaat etmeyenler veya hak ehline yanaşır bir biçimde itaat etmeyenler. (Al-i İmran, 3/199 Âl-i İmrân Suresi - 75 . Âl-i İmrân Suresi - 113)Kendi elleri ile cizye verinceye kadar vermeyi kabul edinceye kadar savaşın......

.

Cizye ise ''bütün'' herkesten alınmıyor cizye ceza karşılığı veya koruma güvenlik için verecek durumda olanlardan alınmaktadır.


Cizye “kâfi gelmek; karşılığını vermek, ödemek” mânasındaki cezâ masdarından türemiş bir isim olup İslâm literatüründe tebaadan olan gayri müslimlerin ödedikleri vergiye, harbî olanlardan ayrı tutulmalarına, can ve mal güvenliğine kavuşturulmalarına karşılık sayıldığı için bu ad verilmiştir. Kelime hem Kur’ân-ı Kerîm’de (et-Tevbe 9/29) hem de hadislerde (bk. Miftâhu künûzi’s-sünne, “cizye” md. Aktarılıyor...Ankebut 46. Ayette şöyle denir "kitap halkıyla ancak en güzel şekilde mücadele edin. Onlardan zulüm etmiş kimseler hariç" Zulüm etmeyen kimselerle en güzel şekilde mücadele edeceksek, ki bu mücadele Fussilet 34. Ayette "İyilik ve kötülük eşit değildir. Onu [kötülüğü] en güzeliyle def et. Bakarsın ki seninle kendisinin arasında bir düşmanlık olan kimse, sanki çok sıcak bir veli [olmuştur]" şeklinde anlatılmaktadır, zulüm eden kimseler ile bu ayette (Tevbe 29) anlatıldığı şekilde mücadele etmek emir edilmiştir. Hac 39. Ayette, zulme uğramış kimselere savaşma izini verildiğine göre bu Ayette (Tevbe 29) kendileriyle savaşılması emir edilen kişiler de müslümanlara zulüm eden kişilerdir. (2)


Mümtehine Suresi - 8-9 . Ayet BAKINIZ
Araştırma: MUSTAFA ALİ UÇAR

243 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page