top of page

KURANI DOĞRU ANLAMANIN YÖNTEMİ AKAİD BİLGİSİ

Giriş: Kuranı kerim çok anlamlı bir kitaptır kuranı doğru bir şekilde anlamamız için bir takım ilkelere uymamız gerekmektedir bunların başında samimiyet dürüstlük gibi evrensel ilkelerin yayında kuranı parçacı ve Lafızcı yaklaşımdan uzak durup kuranın mesajına yönelik sağlıklı bir okuma yapmamız gerekiyor kuranı doğru şekilde anlamanın bir diğer ilkesi (akaid) islamın temel inanç ve ahlak ilkelerine uygun bir anlayış ile bakmak zorundayız...


İslam dinin temel esasları akaid için buradan bakabilirsiniz

https://www.aklinyolu.info/post/akai-d-i-lmi-ni-n-%C3%B6nemi-dine-uygun-do%C4%9Fru-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncenin-temeli 


Kur’an’ın bütününe baktığımızda, onun bütün sure ve ayetlerine kadar nüfuz eden dört ana gayesi bulunduğunu görürüz. Kur’an bahsettiği her şeyi bu dört gayeyi kuvvetlendirmek için ifade eder.


Bunlardan birincisi zatında, sıfatlarında, fiillerinde, eserlerinde ve mülkünde hiçbir ortağı, benzeri, dengi bulunmayan Allahu Teala’ya iman etmek manasına gelen tevhid esasıdır.


İkincisi, Alemlerin Rabbi'nin emirlerini bize ulaştıran, peygamberlik müessesesini ifade eden nübüvvettir.


Üçüncüsü, haşir, yani öldükten sonra yeniden diriltilerek ebedi bir hayata kavuşmaktır.


Dördüncü esas ise adalettir. Kur’an’da insanların dünyada huzurlu bir hayat yaşamaları için gerekli olan adalet emredilir İnsanların hayatlarına bu prensipler çerçevesinde bir düzen vermek hedeflenir Alemlerin Rabbi olan Allah’ın adaletinin bütün kâinatı kuşattığı, haşirde de tam olarak tecelli ederek herkese iyilik ve kötülüğünün karşılığını vereceği bildirilir.</