top of page

KURANIN BİLİMSEL YORUMUNA GETİREN İTİRAZLARA CEVAPLAR. (2)

Güncelleme tarihi: 23 Tem 2023

Kuranı kerim bir kelam ile çok şey söyleyen ilahi bir eserdir. Kuranı kerim kevni veriler üzerinden yaratıcının her şeye gücü yetmiş olduğunu her şeyin yaratıcısı olduğunu rahman olduğu mesajını vermektedir ilk muhataptan kıyamete kadar ana mesaj aynıdır. Kuran aynı zamanda ana mesajını aktarırken kulanmış olduğu kevni ayetler üzerinden bilimsel olgulara işaret etmektedir.

Kuran’da neden bilimsel bilgiler vardır?


Her asrın insanlarının önem verdiği değerler farklıdır. Bu değer yargıları sürekli değişiyor. Yaşadığımız asırda en önde gelen değer yargılarından bir tanesi de bilimdir. Bilimden anlasın veya anlamasın bütün inançsız insanlar bilimi kendi inançsızlıklarına kalkan etmek istemekte ve sanki bilim dinlere alternatif olabilirmiş de onun yerine geçebilirmiş gibi göstermek istemektedirler. Kısaca bu zamanın gözdesi bilim olduğundan, Allah bu zamanın iman etmek isteyen insanlarını Kuran’daki bilimsel mucizelerle desteklemiştir. Önceki insanlar ise bunların manasını bilmese de inkâr da etmemişlerdir. Çünkü onların iman etmeleri için bizimkinden daha farklı sebepleri vardı. Bilimsel sebepler ise bilim topluluklarının imanı içindir 1Bu yazımızda getiriler eleştirilere cevaplar verilecektir.Kur’an’daki dil ve anlatım Hz. Peygamber (s.a.) devrindeki Arap toplumunun kullandığı Arap dilidir. Dolayısıyla o dönemin dilinde olmayan ve muhataplarının anlamadığı herhangi bir şeyin Kur’an’da var olduğu iddia edilemez. (Böyle bir yorum Kur’an’ın lügat ve belegatine aykırıdır./Dil ve bağlamı/tarihi göz ardı etmektedir.)


Kuranı kerimin lügat belagat ve belegatine bağlamına aykırı düşmeme konusu haklı bir eleştiri olup buna aykırı olmayan bir çok bilimsel işaretlerden söz edebiliriz.


Peki dönemin insanlarının ayetlerde zihninde canlanan ne olduğunu tamamen kesin olarak biliyor muyuz?


Örnek olarak Enbiya 30 ayeti anlayışları şu şekildedir.


Abdullah b. Abbas'm şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bu ifadeden maksat, gökle yer birbirlerine yapışık idiler Allah bunları birbirlerinden hava i!e ayırdı. Gök yukarı kalktı yer aşağıda kaldı." demektir.


Mücahid ve Süddî ise demişlerdir ki: "Bu ifade: "Gökler ve yer birer tek kütle halindeyken Allah bunların her birini yedi parçaya ayırmış ve böylece ye­di gök yedi yer haline getirmiştir." demektir.


Taberi Enbiya 30 Tefsiri


Bütün kevni ayetlere yönelik sahabeden nakiller olmamakla birlikte bunların içinde farklı yorumlayanlar vardır ayrıca her aktarılan bilgi hadis kriteri açısından sahih olmamaktadır.


Ayrıca başta söylediğimiz gibi mesajı herkes anlıyor mesajı aktarılırken işaret ettiği bilgiyi farklı şekilde anlamaları doğaldır


Diğer sorunda İndiği toplumun bilemeyeceği hiçbir şeyden haber vermez gibi bir aşırı geneleme yapılmasıdır.


Kur’an’ın zamansal olarak ilk muhatapları olan Arapların Kur’an’da anlayamayacakları kavramların, ayetlerin olmayacağı iddialarına ve katı tarihsel bakış açısının çelişkilerine seçtiğimiz birkaç ayet üzerinden net olarak cevap vermek istiyoruz:


‘‘Tarıkın ne olduğunu nereden bileceksin?’’


‘‘(Resulüm!) Ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin!’’


‘‘Gerçekleşecek olanın (kıyametin) ne olduğunu sen nereden bileceksin?’’


‘‘Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.’’


Tarıkın ne olduğunu nereden bileceksin?’’ der Kur’an ve Tarık’ın bazı özelliklere sahip bir yıldız olduğu hakkında bilgi verir. Tarık o dönemin insanı için bilinemeyecek bir şeydir. O dönemin insanı için bilinemeycek olgulara karşılık gelen kavramları Kur’an açıkça kullanmaktadır. Eğer Kur’an’a tarihsel bakış açısıyla bakılacaksa ilk muhattapların bilemeyecekleri bazı şeyleri bizlerin veya daha ilerki dönemlerde yaşayacak insanların bilmesi normal karşılanmalıdır. Bu anlayışa göre Tarık yıldızını, özelliklerini o dönemdeki insanlar bilemeyebilir ancak biz veya bizden sonrakiler bilebilir. Bunun yolu da bilimdir. Ayetlerde verilen bilgileri ancak bilim yoluyla anlaşılır kılabiliriz https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/179937 Sayfa 322 bakınız

Bilimsel tefsir üzerine bir eleştiri ise bilimin değişken ayetlerin sabit olduğu söylemidir.


Öncelikle Kur'an'ın ana mesajı değişmez olandır yani kevni ayetlerin üzeriden yaratıcı rahmetini kudretini göstermektir. İşaretler ise mutlak kesinlik taşımazlar.


Bilimsel olguya işaretlere dil ve sözlük sınırları içinde ana mesajı etki etmeyecek Siyak sibak ile açık bir çelişki oluşturmayacak şekilde bakılır. Bununla birlikte bilimin değişkenleri vardır olguları vardır bilimin değişkenleri üzeriden değil olguları dikkate alınır.


Bugün modern bilim teknoloji sayesinde geçmişe göre daha keskin sonuçlar elde etmektedir. Bilimsel değişkenlik ve yorumlar üzerinden değil bilimsel olgular üzerinden tefsir yapılır .


Örnek: Derin denizler karanlık olduğu kesin bir olgu Bulutlar ağır olması kesindir.


Bir diğer saçmalıkta kuranı bilim ile doğrulama çabasına gerek yoktur kimse bilim ile kuranı doğrulamaya çalışmıyor yaratılan her şey ayettir indirilen ve yaratılan ayetler bir biri ile uyumlu olması kadar doğal bir şey yoktur.


Kuran'da olan bilime işaret eden ayetler geçmişte ki topluluklarda vardır söylemine cevaplar


1: Kuranda olan bilimsel olguların hepsi başka toplumlarda vardır sözü yalandır bunu söyleyenler kendileri önce teker teker ispat etmeleri gerekiyor..


2: Aynı toplumlarda bilim ile uyuşmayan çok fazla bilgide mevcut olduğu bilinen bir şeydir

Eğer şu toplumda hiç bir yanlış bilgi yoktur diyen varsa bunu ispat etmesi gerekir


En basit olarak Tevrat tekvin bölümünü okuyun bitkiler ağaçlar güneşten önce olduğunu anlatıyor.


Lakin kuran bilim ile hiçbir çelişki içermemektedir


3: Kuran'da olan bilimsel olgular bazı toplumlarda olması çok doğaldır her ümmete elçi gönderilmiştir Nahl, 16/36 elçilerin bu mesajlarını kendi öğretilerine almışlardır.


Ayrıca Allah dilediğine hikmet bilgi verebilir.


Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Bakara 269


4: Bu bilimsel bilgileri Hz Muhammed dışında ki Araplar neden bilmiyor siz hangi araplar da bu bilgileri gördünüz?


5: Eğer peygamber bunları geçmiş toplumlardan aldığını söylüyorsanız neden her seferinde doğru bilgileri aktarıyor neden geçmiş toplumların çok daha fazla olan yanlışlarını almıyor peki neden geçmiş toplumların bilimsel olgularından sadece Hz Muhammed haberi varda o dönemde yaşayan başka kimsenin bunlardan haberi olmuyor.


6:Peygamber öncesi bulutların ağır yüklü olduğunu derin denizin karanlık olduğunu söyleyen bir yazılı metin var mı?


Bilim keşif etmeden önce Kuran'da varsa neden siz bunu keşif etmediniz....


1: Kuran bilim kitabı değil ilahi mesajdır


. 2: Bilimsel keşifler yöntemsel aşamalı şekilde ilerler.


3 Kuran bilimsel olgulara işaret eder bilimsel keşifler yapmaz.


4: Kuran Dili ile bilim dili farklıdır.


Bir müslüman örnek Süleyman kıssasında taht nasıl ışınlandı bunun için ışınlanma üzerine çalışmalar yapsa hem kuranı daha iyi anlayacak hemde ışınlanma ile bilgi edinecek kuran ilham kaynağı motivasyonu kaynağı olacaktır.


Kuran'da bilimsel olgulara işaretler olduğu halde bunu insanlar Kur'an'ın emrine uyarak gökleri yeri incelemiyorsa Kur'an'ın sorunu değil insanların yanlışı oluyor


Evet kuran bilimsel aşamaları yöntemi söylemez lakin olgulara işaret eder bilim için incele bak demektedir


Neml Sûresi’nde hayvanların dilini anlama ve eşyanın ışık hızıyla nakli yani ışınlamayla ilgili ifadeler, müşriklerin bin yıl yaşama arzularını nefyetmeyen ve Hz. Nuh’un bin yıl civarında yaşadığına dair ifadeler, bire yedi yüz veren buğdaydan bahseden ifade, üç günlük susma orucuyla çocuk sahibi olabilme arasında ilişki kuran ifadeler, günümüz itibariyle bilimin çok daha ilerisinde ifadelerdir. Bilimsel tefsir araştırmalarının bir amacı da bu ve benzeri ayet - lerden hareketle Kur’ân’ın Allah kelamı oluşuna dair delilleri ispatlamaktır ,
Kuranı kerimde ki bilimsel olgulara işaretler için bu videoları izleye bilirsiniz


Bilimsel tefsir itirazlara cevap dermele (1) için bakınız

Kuran mucizelerine getiren eleştirilere cevap için bakınız


Kendi sitemizde de eleştirilere cevap veriyoruz mutlaka yazıları okuyunuzAraştımacı yazar


MUSTAFA ALİ UÇAR


665 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page